Unia Europejska nie może pogodzić się z wolnością słowa na Twitterze

Twitter wycofał się z Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie dezinformacji w Internecie, według komisarza ds. rynku wewnętrznego UE, Thierry’ego Bretona.

W tweecie zeszłej nocy – który potwierdził wcześniejsze doniesienia o zbliżającym się wyjściu Twittera z Kodeksu UE – Breton wystosował do platformy mediów społecznościowych ostrzeżenie: grożąc Twitterowi, że nie może ukryć się przed odpowiedzialnością prawną w tej dziedzinie.

Oprócz dobrowolnych zobowiązań, od 25 sierpnia walka z dezinformacją będzie prawnym obowiązkiem w Unii Europejskiej na mocy  Digital Services Act  Nasze zespoły będą gotowe do egzekwowania. ostrzega Breton

DSA  weszła w życie w listopadzie ubiegłego roku i pozwala biurokratom klasyfikować niektóre platformy jako VLOP (bardzo duże platformy internetowe) lub VLOSE (bardzo duże wyszukiwarki internetowe) i poddawać je bardzo rygorystycznym  regulacjom i nadzorowi.

Naruszenia DSA mogą pociągać za sobą kary w wysokości do 6% globalnego rocznego obrotu.

Komisja ostrzegła również, że poważna, powtarzająca się niezgodność może doprowadzić do zablokowania dostępu do usługi – co wiąże się z perspektywą utraty przez Twittera dostępu do regionu z około 440 milionami konsumentów.

za  American Thinker .