Monday, August 15, 2022

Pyta­nia o koro­na­wi­ru­sa — masecz­ki, odset­ki od czyn­szu i wia­ry­god­ność statystyk

Pytań o koronawirusa ciąg dalszy... Czy powinienem nosić maseczkę, jeśli nie mam objawów COVID-19? Wytyczne WHO mówią, że nie ma dowodów na to, jakoby noszenie...

Nie jeźdź­cie na cot­ta­ge, nie obcią­żaj­cie sys­te­mu opie­ki medycz­nej na wsi!

To nie czas, by jechać na cottage, mówi dr Theresa Tam, federalna główna urzędnik ds. zdrowia publicznego. W czasie pandemii osoby, które mają letni...

Co naj­mniej 6 samo­lo­tów przy­wie­zie posia­da­czy kana­dyj­skich pasz­por­tów z Indii

Pierwszy z sześciu lotów mających na celu repatriację części z 15 000 posiadaczy kanadyjskich paszportów z Indii  ma wystartować z New Delhi w sobotę. Koszt...

Szko­ły zamknię­te do 4 maja

Rząd prowincji potwierdził, że szkoły w Ontario będą zamknięte do 4 maja w związku z trwającą pandemią COVID-19. „Jak mówiłem,  sytuacja może się zmieniać z...

Prze­mysł zmo­bi­li­zo­wa­ny do wal­ki z COVID-19

Premier Justin Trudeau ogłosił plan mobilizacji przemysłu do walki z pandemią COVID-19. W ramach planu rząd federalny przeznaczy 2 miliardy dolarów na testy diagnostyczne...

W ponie­dział­ki nie pijemy…

Podczas gdy sklepy LCBO pozostaje otwartą mimo zamknięcia w Ontario "nieistotnych" przedsiębiorstw ,  w poniedziałki będą nieczynne. Od poniedziałku 30 marca wszystkie sklepy w prowincji...

“Pan­de­micz­ne” kon­tro­le dro­go­we rów­nież w Ontario?

Z własnych źródeł otrzymaliśmy informację, że pracownicy firm "istotnych" dla funkcjonowania prowincji Ontario zaczynają otrzymywać poświadczenia pracy - coś na kształt "przepustki" do okazania...

Poli­cja ostrze­gła księ­dza z Brac­twa Św. Piu­sa X z Toron­to w związ­ku z ...

W zeszłym tygodniu torontońska policja pojawiła się zaraz po po Mszy św. odprawionej w kościele przy 11 Aldgate Ave, Etobicoke,, aby ostrzec księdza, że...

“Wku­rzo­ny” bur­mistrz Toron­to zapo­wia­da kary

John Tory, wyraził w poniedziałek swoją frustrację z powodu łamania zasad dystansu społecznego. Miasto poinformowało też o mandatach dla osób, które nie będą się...

Air Cana­da zwal­nia kolej­nych 15 tys. pra­cow­ni­ków i zawie­sza działalność

Air Canada tymczasowo zwolni ponad 15 000 pracowników związkowych na początku tego tygodnia, ponieważ linie lotnicze zmagają się z skutkami pandemii COVID-19. Zwolnienia będą kontynuowane...