Sunday, October 17, 2021

Oskar­ża­na o anty­se­mi­tyzm, nie może przemawiać

Burmistrz wzywa do usunięcia amerykańskiej aktywistki z panelu debaty w Winnipegu Burmistrz Brian Bowman wezwał do usunięcia amerykańskiej aktywistki Lindy...

Tory­si bio­rą wyspę Ani z Zie­lo­ne­go Wzgórza

Torysi utworzą mniejszościowy gabinet na Wyspie Księcia Edwarda; Partia Zielonych będzie oficjalną opozycją. Wyborcy wybrali Postępowych Konserwatystów, którzy stworzą...

Mil­len­nial­si wię­cej zara­bia­ją mają więk­sze długi

Millennialsi zarabiają więcej niż ich rodzice, ale mają też większe długi niż ich rodzice, gdy byli w ich wieku. Statistics Canada dokonała analizy sytuacji...

Trzmie­lom gro­zi zagłada

Naukowcy z York University ostrzegają, że trzmielom amerykańskim w Kanadzie grozi wyginięcie. Jeśli tak się stanie, skutki będą poważniejsze niż przypuszczamy. Około 42...

Ale zwy­kłych ludzi będą ści­gać o 100 dolarów…

Kanadyjski urząd podatkowy wycofał się ze ścigania podatnika, który zalegał z zapłaceniem 133 miliony dolarów. Nie wiadomo, czy tym szczęśliwcem...

Uszko­dzi­łeś auto na dziu­rze, zgłoś się do City of Toronto

Sześć samochodów w ciągu zaledwie godziny uszkodziło koła w poniedziałek wieczorem z powodu najechania na dziurę w Gardiner Expressway niedaleko...

Odra wra­ca, odpor­ność popu­la­cji dość wysoka

Przedstawiciele służby zdrowia ostrzegają, że ludzie, którzy odwiedzili Fountain Medical and Wellness Centre w Richmond Hill, Ontario, na początku tego miesiąca, mogli...

Kojo­ty kon­tra Collingwood

Kojoty są drapieżnymi psami - krewnymi psów domowych. Polują na króliki, wiewiórki, gryzonie, węże i ptaki, a także...

W mecze­tach mówią wprost: każ­dy głos się liczy

„Jeśli nie będziemy głosować, nie mamy prawa narzekać” „Jako wierzący, każdy z nas ma odpowiedzialność społeczną, od której zależy nasza wiara”, powiedział imam Imaz Faraz...

Otta­wa ostrze­ga Kana­dyjcz­ków na Sri Lance

Rząd federalny ostrzegł Kanadyjczyków na Sri Lance, by ograniczyli poruszanie się i podporządkowali poleceniom miejscowych władz, jako że, że sytuacja w tym kraju pozostaje...