Friday, May 20, 2022

Wywiad z Janem Boda­kow­skim, anty­ro­syj­skim i pro­de­mo­kra­tycz­nym kan­dy­da­tem z listy Kon­fe­de­ra­cji z Warszawy

         - Jakie są korzenie pańskiej aktywności publicznej? Czy była to tradycja rodzina? Jak biegła dotychczasowa droga pańskiej działalności publicznej? Czy jest coś, z czego...
video

Czy Pola­cy pozwo­lą się okraść z bogactw naturalnych?

Z Krzysztofem Tytko, członkiem Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, byłym dyrektorem kopalni Czeczott rozmawia Andrzej Kumor Goniec: Panie Krzysztofie, walczy Pan o to żeby Polacy...

Wiel­ki sza­cu­nek, Panie Kapitanie

        - Niżej wymienionego z okazji dnia Wojska Polskiego mianuję na stopień kapitana...          Porucznika Podsiadło Stefana, syna Jana.          Panie kapitanie w imieniu Ministra Obrony Narodowej Polski żołnierzy...

25 lat Cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej im. Jana Paw­ła II w Mis­sis­sau­dze — “Goniec” roz­ma­wia z...

        Rozmawiamy z jednym z „ojców założycieli” placówki znanym deweloperem, byłym lotnikiem Dywizjonu 303, Bolesławem Fujarczukiem Goniec: Wielkie gratulacje dla Pana, bo sukces Centrum ma  wymiar...
video

Nie tyl­ko o usta­wie 447 — roz­mo­wa z Pio­trem Naim­skim i Anto­nim Macierewiczem

Antoni Macierewicz i Piotr Naimski dziękują Polonii za zaangażowanie przeciwko ustawie 447, zobowiązującej rząd USA m.in. do wspierania roszczeń żydowskich w sprawie tzw mienia...

Nad­cho­dzi era strasz­nych totalitaryzmów

Wszystko wskazuje na to, że świat zmierza do objęcia ludzi kontrolą w chińskim stylu

Życzę żywej, rado­snej, głę­bo­kiej wiary

Czasy dla nas chrześcijan nie są ani dobre, ani złe, wszystkie są nam zadane. My ich nie wybieramy. Pan Bóg nas uczy tylko...

Myśmy już wte­dy wie­dzie­li… na 75-lecie powsta­nia Bry­ga­dy Świętokrzyskiej

Z por. Tadeuszem (Mazurem) Siemiątkowskim,  byłym dowódcą Komórki Likwidacyjnej Związku Jaszczurczego i specjalnego oddziału bojowego Narodowych Sił Zbrojnych - rozmawia Andrzej Kumor Od października 1939 r....

Sykul­ski: Napo­tęż­niej­sza broń naszych cza­sów: zatruć rozum

Dzisiaj problemem jest zdolność krytycznego myślenia i zdolność zdania własnego. Współcześnie badacze powielają bezkrytycznie poglądy autorytetów kreowanych przez media. To jest ogromny problem, ponieważ takie społeczeństwo, które reaguje w sposób bezkrytyczny, bezrefleksyjny i przyjmuje matryce narzucane z zewnątrz jest bardzo podatne na taką metodę walki informacyjnej, którą Rosjanie nazywają zarządzaniem refleksyjnym czy też strategicznym zarządzaniem  percepcją.

W tej chwi­li w Euro­pie w ogó­le nie ma ruchu myśli. Wywiad z prof....

Przyszłość Unii Europejskiej jest żadna