Tuesday, June 28, 2022

Po co mu 250 sztuk broni?

Policja z regionu Waterloo postawiła w stan oskarżenia 57-letniego mężczyznę, u którego znalazła około 250 sztuk broni i 200 000 magazynków. Policjancie uzyskali wcześniej...

Wexit chce być par­tia polityczną

Wexit Alberta złożyło w poniedziałek wniosek do Elections Canada o utworzenie federalnej partii politycznej. Agencja wyborcza rozpoczęła proces weryfikacji. Na czele ugrupowania stoi Peter Downing...

Hake­rzy mają w gar­ści agen­cje rzą­do­we Nunavutu

System informatyczny rządu Nunavutu został zaatakowany w sobotę rano przez hakerów, którzy usiłowali wyłudzić okup za odblokowanie danych. W niedzielę wieczorem urzędnicy terytorium w...

Woda pit­na z dodat­kiem ołowiu

Woda pitna w kranach setek tysięcy Kanadyjczyków była skażona ołowiem. Badania wykazały, że poziom ołowiu w kranówce w Montrealu i Reginie przekraczał dopuszczalny poziom...

Aby latać do USA i Euro­py nasze VIP‑y potrze­bu­ją nowych odrzutowców

Nowe zasady zarządzania ruchem lotniczym w Stanach Zjednoczonych i Europie mogą zmusić Kanadę do zakupu nowych odrzutowców dla premiera i innych VIP-ów. Dwa z...

Nie­wi­do­ma sta­rusz­ka na łasce pluskiew

94-letnia niewidoma Rita Bedford przez dwa tygodnie pozostawała w swoim apartamencie w rezydencji dla seniorów The Cascades w Chilliwack, B.C., w którym mnożyły się...

Meda­le z II woj­ny świa­to­wej tra­fi­ły do Goodwilla

Goodwill w Calgary szuka prawowitych właścicieli medali z drugiej wojny światowej, które znaleziono w koszu na darowizny. Menedżerka Lorna Schnepf mówi, że pamiątki znalazł...

Każ­dy z lide­rów sta­nie przed obli­czem premiera

Premier Trudeau planuje spotkać się w cztery oczy z każdym z liderów partii, które weszły do parlamentu. Rozmowy zaczną się najprawdopodobniej po 11 listopada....

Fede­ral­ni urzęd­ni­cy szko­le­ni, jak dono­sić na kolegę

Co najmniej dwa departamenty federalne wprowadziły szkolenia dla pracowników, które mają ich przygotować do "rozpoznawania zagrożeń wewnętrznych" - czyli innymi słowy do donoszenia na...

Pety­cja do kar­dy­na­ła Toron­to Col­lin­sa w spra­wie gen­der w szko­łach katolickich

TORONTO, 6 listopada 2019 r. ( LifeSiteNews ) - Campaign Life Coalition (CLC), kanadyjska organizacja pro-life wystosowała petycję do kardynała Toronto Thomasa Collinsa  prosząc...