Friday, May 20, 2022

Wiel­kie sprzą­ta­nie Don Valley

W przyszły weekend odbędzie się sprzątanie doliny rzeki Don zorganizowane pod hasłem "Don't Mess with the Don". Z...

Cię­cia odczu­ją zachłan­ni praw­ni­cy, a nie oso­by potrze­bu­ją­ce porady

Mimo cięć nakładów finansowych w prowincyjnym systemie prawnym zapowiedzianym w ostatnim budżecie premier Doug Ford zapewnia, że każdy, kto będzie potrzebował...

Z taką lawi­ną nikt nie miał­by szans

28 ratowników górskich uczestniczyło w 4-dniowej akcji wydobycia ciał trzech alpinistów, którzy zginęli w lawinie w parku narodowym Banff.

Coraz mniej chęt­nych na telewizję

W przyszłym roku liczba kanadyjskich gospodarstw domowych, które korzystają z mediów strumieniowych, przewyższy liczbę tych płacących abonament za klasyczną telewizję.

Afga­ni­stan nie pozwa­la o sobie zapomnieć

Ponad 6700 weteranów wojny w Afganistanie korzysta z rządowej zapomogi na poratowanie zdrowia psychicznego. Żołnierze najczęściej chorują...

Rząd zmniej­sza finan­so­wa­nie szpi­ta­li — co zro­bi Mississauga?

Region Peel przygotowuje się na zmniejszenie finansowania służby zdrowia przez prowincję. Urzędnicy z regionu przygotowują odpowiedź na...

Upo­zo­ro­wa­li antysemityzm

W zeszłym tygodniu restauracja BerMax Caffé w Winnipegu została obmalowana sprayem z antysemickimi hasłamiLokal został poważnie zdewastowany i początkowo...

Nowy tęczo­wy loonie

Kanadyjska mennica pokazała nowy wzór okolicznościowej monety jednodolarowej upamiętniającej 50-lecie uchwalenia ustawy, która zapoczątkowała dekryminalizację homoseksualizmu w Kanadzie.

Sto­pa pro­cen­to­wa bez zmian

Bank of Canada utrzymuje stopę procentową, na niezmienionym poziomie Stephen Poloz, prezes Banku Kanady, postanowił utrzymać stopę procentową...

OHIP pła­ci tyl­ko w Kanadzie

Rząd Ontario proponuje zniesienie świadczenia ubezpieczenia zdrowotnego OHIP poza krajem Prowincja opublikowała w środę propozycję zakończenia opieki medycznej...