Monday, September 27, 2021

Z Kraju i ze świata

Nie tyl­ko wia­do­mo­ści agen­cyj­ne — nie tyl­ko z mediów głów­ne­go nurtu

video

Zacię­te wal­ki w Donbasie

Za kresy.pl Atak prorosyjskich bojowników na ukraińskie siły zbrojne, do jakiego doszło we wtorek na wschodzie Ukrainy, nie zmieni obranego kursu na zakończenie wojny -...

W Hong­kon­gu nożow­ni­cy ukra­dli defi­cy­to­wy papier toaletowy

Grupa zamaskowanych napastników uzbrojonych w noże napadła w poniedziałek w Hongkongu na dostawcę i ukradła 600 rolek papieru toaletowego. Towar ten stał się deficytowy...

Amba­sa­dor Izra­ela w Pol­sce: 447 — to trze­ba roz­wią­zać “na pozio­mie technicznym”

Ambasador Izraela w Polsce w rozmowie z PolskaTimes poruszył kilka ciekawych wątków, w tym zakupu F-35 i odszkodowania dla Żydów za mienie bezspadkowe: Pytanie:  Nasz...

Sta­ty­sty­ki popar­cia bez zna­czą­cych zmian

W lutym najwięcej zwolenników ma koalicja rządząca - PiS może liczyć na poparcie 44 proc. pewnych uczestników wyborów; Koalicję Obywatelską popiera 24 proc., Lewicę...

Hubei: ponad 8 tys. osób jest w sta­nie cięż­kim, 1,7 tys. w sta­nie krytycznym

Jednocześnie maleje liczba nowych zarażeń poza prowincją będącą epicentrum wirusa Komisja zdrowia prowincji Hubei podała, że całkowita liczba osób zakażonych w prowincji osiągnęła 58182; 1696...

Orban: Węgry są przy­szło­ścią Europy

Mieszkańcy Europy Środkowej mają szansę na zbudowanie nowego sojuszu w oparciu o swe własne interesy narodowe - oświadczył premier Węgier Viktor Orban w wygłoszonym...

Pol­scy eme­ry­ci wolą pracować

Jedynie 60 proc. osób, które w 2019 r. przeszły na emeryturę, zrobiło to od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego – poinformowała prezes ZUS prof....

Sła­wa Ukra­ji­ni-hero­jam sła­wa! prze­sta­nie być ofi­cjal­nym zawołaniem?

Nasz zaprzyjaśniony portal kresy.pl podaje, że Rada Najwyższa (ukraiński parlament) przyjęła ustawę, w myśl której od 1 marca br. przestanie obowiązywać regulamin ukraińskich sił zbrojnych,...

Kie­ro­wa­na przez byle­go pre­ze­sa KGHM spół­ka odkry­ła wiel­kie zło­ża mie­dzi w Polsce

Spółka Zielona Góra Copper, należąca do kanadyjskiej firmy  Miedzi Copper Corp., otrzymała decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej nowego złoża rud miedzi i srebra „Nowa...

Sejm przy­jął pierw­szy od 1989 r. budżet bez deficytu

W piątek 14 lutego posłowie w Sejmie przegłosowali budżet państwa na 2020 rok. Zarówno dochody, jak i wydatki mają w nim wynieść około 435,3...