Listy z numeru 25/2020

144

        Szanowni Państwo,

Wyborcy za granicą mieli zasadniczo 7 dni na

(1) wpisania się na listę wyborców w czerwcu (jeśli nie wpisali się wcześniej) – i – dopełnienia formalności wyborczych poprzez

(2) zgłoszenie woli głosowania korespondencyjnego:

od 9 czerwca (kiedy konsulowie najpóźniej mieli obowiązek umożliwić dopełnienie formalności wyborczych wyborcom za granicą)

do 15 (16) czerwca br., na kiedy ustawa wyborcza wyznaczyła końcowy termin [ad. (2) i (1)].

Konsulowie zaś do 22 czerwca – a więc mając na to od od 8 do 14 dni – mają obowiązek przesłania pakietów wyborczych wyborcom głosującym za granicą.

Zwracam uwagę na to, że wszędzie tam, gdzie decyzją konsula, mimo apeli elektoratu, nie umożliwiono wyborcom odebrania/doręczenia pakietów wyborczych osobiście od/do konsulatu, pakiety wyborcze muszą przez pocztę zostać doręczone wyborcy i – z powrotem – przesłane przez wyborcę do konsulatu do końca pracy w piątek, 26 czerwca, tj. w ciągu zaledwie 5 dni roboczych, jeśli tak, jak w moim przypadku pakiety wyborcze od 9 czerwca do dzisiaj nie zostały przesłane wyborcom.

Oceniam, że prawdopodobieństwo dotarcia pakietu wyborczego na czas jest niestety bardzo niskie we wszystkich obszarach konsularnych w Kanadzie poza obszarem montrealskim, gdzie konsul umożliwił osobiste odebranie i doręczenie pakietu wyborczego do konsulatu. Niestety, z powodu COVID 19 poczta w Kanadzie funkcjonuje nie lepiej lecz znacznie gorzej, niż kiedykolwiek.

Z uszanowaniem,

Lidia Sokołowska-Cybart

Lawyer-linguist

•••

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do publikacji p. Lidii Sokołowskiej-Cybart w dniu 20 czerwca (na stronach www.goniec.net – przyp. red.) chciałbym zwrócić uwagę na szereg nieprawidłowości i nieścisłości w artykule.

Przede wszystkim, kwestie uregulowane obwieszczeniami Konsula RP z 9 czerwca br. (dotyczące braku możliwości osobistego dostarczenia kopert zwrotnych do konsula oraz Obwodowej Komisji Wyborczej nr 66 w Toronto) wynikają wprost z regulacji prowincji Ontario związanych ze stanem wyjątkowym w czasie pandemii. Decyzja została podyktowana względami bezpieczeństwa oraz w trosce o Państwa zdrowie.

Poniżej przedstawiam ramy czasowe prac związanych z przygotowaniem i wysyłką pakietów wyborczych:

1. 15 czerwca – Państwowa Komisja Wyborcza zatwierdziła listę kandydatów w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.

2. Po tej decyzji Państwowej Komisji Wyborczej placówki dyplomatyczne otrzymały wzór karty do głosowania w dniu 16 czerwca.

3. 16 czerwca – po wydrukowaniu kart do głosowania, Obwodowa Komisja Wyborcza nr 66 w Toronto przystąpiła do ich stemplowania.

4. Równolegle, wszyscy pracownicy Konsulatu wspólnie z członkami OKW przygotowywali pakiety wyborcze (pakowanie, rejestrowanie) w liczbie ponad 5500.

5. 17 i 18 czerwca – sukcesywnie pakiety były dostarczane na pocztę.

Zwracam uwagę na fakt, że przygotowanie pakietów wyborczych było możliwe dopiero po otrzymaniu wzoru karty do głosowania tj. 16 czerwca br.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Grzelczyk

Konsul Generalny RP

•••

O redakcji: Odebraliśmy dzisiaj (poniedziałek)  telefony od osób, które twierdzą, że nie mogą głosować w polskich wyborach prezydenckich bo:

        oto cytat: Dopiero dzisiaj przysłali mi informacje, że nie mogę głosować, bo nie dopisałam się do głosowania korespondencyjnego, co zrobiłam 14 czerwca, przez link podany w Gońcu zresztą. Konsulat nie odbiera telefonów.

        Inni skarżą się, że pozostało kilka dni do wyborów a oni obgryzając paznokcie wciąż czekają na listonosza…

•••

Szanowny redaktorze,

Dzisiaj tj. 22 czerwca br. otrzymaliśmy informacje – e mail – z konsulatu, że nasze potwierdzenie zgłoszenia zamiaru glosowania korespondencyjnego, które  zostało zarejestrowane 10 czerwca br. zostało odrzucone.

Zgłoszenia to dotyczy mojego męża, moje oraz czterech innych mieszkańców naszego domu “seniora” w Brampton przy ul. 30 Polonia Ave. Zadzwoniłam do Konsulatu w Toronto o wyjaśnienie, pozostawiając trzy wiadomości, jak do tej pory bez odpowiedzi. Zależy nam bardzo aby uczestniczyć w wyborach prezydenckich 2020 roku.

Maria

•••

Zgadzam się z listem czytelnika w ostatniej WG (nie podał nazwiska), że Pis i prezydent mógł zrobić więcej dla Polski w sprawie 447 i o stawieniu się za Polakami przeciwko oczernianiu nas przez Grossa, Grabowskiego, izraelskich polityków. Ciągle jednak twierdzę że pan Duda powinien być wybrany na prezydenta, bo Trzaskowski to tragedia.

W Kanadzie wiele razy pisałam do ambasady polskiej żeby zareagowała  przeciwko oszczerstwom  Jana Grabowskiego. Do tej pory ambasada mi jeszcze nie odpisała. To tak rząd broni Polski i Polaków. Kto się nie upomina o należyte traktowanie nie będzie go miał.

Ja piszę ciągle do prezydenta Izraela, że nie życzą sobie oczerniania, i że nie podoba mi się polityka Izraela w stosunku do Polski. Może czyta i ignoruje, ale ja piszę, bo nie dam sobie w kaszę dmuchać. Nikt nie ma prawa szkalować innych bez konkretnych dowodów. Jan Grabowski zapomniał podać dowody. w swoich wymiocinach. Dziwi mnie że jeszcze nie dostał orderu od państwa Izrael. (…)

Ja nie życzę nikomu źle, ale nienawiść może spowodować apopleksję czyli wylew krwi do mózgu. Ciało nie lubi pieniactwa,  nienawiści skierowanej na zewnątrz i wewnątrz  i daje ostrzeżenie. Coś o tym wiem bo jestem rehabilitantką ponad 30 lat.  Rehabilitowałam wielu pieniaczy.  Zawsze pytam „opowiedz mi o sobie jakie było twoje życie przed chorobą”. Ludzie chcą opowiadać, bo to jest  terapia dla nich taka mentalno duchowa.

Wiesława Derlatka

Kanada

•••

LIST PIĘTNASTU DZIAŁACZY POLONII AMERYKAŃSKIEJ

Przedstawiamy list piętnastu działaczy polonijnych z USA, w sprawie wyborów prezydenckich 2020. Oto fragment tekst:

SZANOWNI PAŃSTWO,

My, Polacy, mieszkający w Ameryce, uczestniczący w jej politycznym, społecznym, kulturalnym i naukowym życiu, przesyłamy list deklarujący nasze wsparcie dla kandydatury Pana Andrzeja Dudy na Prezydenta Rzeczypospolitej w wyborach 2020 roku.

W naszym przekonaniu, jest to najlepszy kandydat, który jest w stanie sprostać obecnym politycznym I społecznym wyzwaniom, stojącymi przed Polską. Gwarantuje współpracę z Rządem i innymi organami Państwa. Jego wybór może uspokoić nastroje i skonsolidować społeczeństwo. Wspieramy zdecydowanie kandydaturę Pana Andrzeja Dudy w wyborach. Zwracamy się do Polaków, mieszkających zarówno w Polsce jak i za granicą, do osób, które utożsamiają się z polskimi korzeniami kulturowymi, o poparcie kandydatury i sygnowanie tego swoim podpisem pod załączonym przesłaniem. Proszę nie zapominać, ze to właśnie podczas Prezydentury Pana Andrzeja Dudy zostały uruchomione nowe relacje i programy współpracy z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą.

Bardzo prosimy pamiętać, że to Państwa podpis i jasna deklaracja oraz zgodnie z nimi oddany głos na właściwego kandydata podczas wyborów zdecyduje o przyszłości Polski! Ten apel I przesłanie kierujemy również do naszych Rodaków, mieszkających w Polsce.

GŁOSUJMY! RAZEM DAMY RADĘ!

Marek Rudnicki – Profesor Chirurgii Chicago

Waldemar Priebe – Profesor Onkologii Houston

Jacek Zurada – Profesor Informatyki Louisville

Waldemar Biniecki – Dziennikarz Kansas City

Paweł Kaliński – Profesor Onkologii Buffalo

Jan Cytowski – były Prezes Rady Polonii Świata Toronto

Ryszard Bąk – Dyrektor Nowy Jork Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa

Zygmunt Staszewski – Działacz polonijny Miami

Zbigniew Wszołek – Profesor Neurologii Jacksonville

Józef Cikowski – Prezes Chicago Związek Podhalan Am. Północnej

Jan Kopeć – Prezes Chicago Związek Klubów Polskich

Jim Mazurkiewicz – Professor Agriculture College Station, TX

Andrzej Pityński – Rzeźbiarz Nowy Jork

Witold J. Lukaszewski – Profesor Em., Politolog Houston

Bogdan Ogórek – Fundacja Kultury Tatrzańskiej Chicago