W audy­cji Moje Radio z Hamil­ton Jolan­ta Ostrow­ska i Andrzej Kumor roz­ma­wia­ją na temat zna­cze­nia toczą­cej się wojny