W ciągu minionych 30 dni w Mississauga i Brampton skradziono 450 pojazdów
Według ostatnich danych policyjnych, obszar Mississauga i Brampton nadal jest ulubiony przez złodziei .

 

W Mississaudze dokonano 266 kradzieży pojazdów, a Brampton  184.

Spośród wszystkich 450 kradzieży zdecydowana większość (345) dotyczyła samochodów osobowych, 99 półciężarowych i ciężarowych, a pięć motocykli.

Policyjne śledztwo w sprawie 418 kradzieży wciąż trwa, podczas gdy 24 incydenty zostały oznaczone przez policję jako „nierozwiązane”, a tylko osiem jako „zakończone”.

Jeśli chodzi o ochronę pojazdu przed złodziejami, policja zaleca:

Jeśli to możliwe, zaparkuj pojazdy w zamkniętym garażu
Zainstaluj lokalizatory GPS.
Zainstaluj systemy blokowania kierownicy
Przechowuj kluczyki/pilota z dala od zewnętrznych ścian domu!
Rozważ przechowywanie kluczyki/pilota w puszce Faradaya
Upewnij się, że drzwi są zamknięte, a okna podniesione
Upewnij się, że w okolicy podjazdów i wejść jest odpowiednie oświetlenie
Każdy, komu skradziono pojazd, powinien natychmiast zgłosić kradzież na policję.