Pomimo ostatnich doniesień wskazujących na malejące zaufanie Kanadyjczyków do tradycyjnych mediów,, rząd federalny pod przewodnictwem premiera Justina Trudeau chce przedłużyć wielomilionowy pakiet pomocy dla mediów głównego nurtu poza pierwotną datę końcową 2024 r.

Według Blacklock’s Reporter, we wtorek gabinet Trudeau zasygnalizował, że wkrótce może przedłużyć 5-letni pakiet ratunkowy dla mediów głównego nurtu w wysokości 595 milionów dolarów, inicjatywę, która miała wygasnąć w marcu 2024 roku.  Pięcioletni plan pomocy miał być wykorzystany na transformację mediów do nowej elektronicznej rzeczywistości.

Łącznie rząd federalny subsydiuje tradycyjne media w Kanadzie w wysokości ponad 1 miliarda dolarów rocznie.

Pod koniec 2018 roku Trudeau obiecał, że jego liberalny rząd przekaże mediom, w tym Canadian Broadcasting Corporation (CBC), dodatkowe 595 milionów dolarów pomocy federalnej w ciągu najbliższych pięciu lat, próbując ratować upadającą branżę.

Zgodnie z rocznym raportem za lata 2020-2021 CBC otrzymuje co roku około 1,24 miliarda dolarów z funduszy publicznych, co stanowi około 70 procent jej przychodów.

Program subsydiów Trudeau wypłaca gazetom około 25 procent dotacji płacowych, co stanowi około 13 750 dol. na pracownika redakcji. Publikacje otrzymują również 15-procentową ulgę podatkową dla wszystkich swoich subskrybentów.

Pomimo  wykorzystania pieniędzy z podatków do finansowania mediów, ostatnie badania przeprowadzone przez Kanadyjską Agencję Zdrowia Publicznego pokazują, że większość Kanadyjczyków ma wyjątkowo niski poziom zaufania zarówno do rządu federalnego, jak i mediów głównego nurtu.

Zeznania z posiedzenia senackiej komisji transportu i komunikacji 27 kwietnia 2023 r. ujawniły,   że program ratunkowy nie uratował żadnych miejsc pracy ani nie pomógł tradycyjnym gazetom.

Co więcej, CBC, która otrzymuje najwięcej pieniędzy na pomoc finansową od rządu, jest ostatnio pełna kontrowersji.

W maju tego roku była dziennikarka CBC Marianne Klowak  ujawniła, że reporterzy byli zachęcani ich do promowania rządowej propagandy.