Liderka socjalistycznej NDP w Albercie, Rachel Notley, skrytykowała  raport przygotowany pod przewodnictwem byłego lidera Partii Reform Prestona Manninga na temat wniosków z reagowania na pandemię Covida w Albercie, jako „zaproszenie do odrzucenia nauki i normalizacji pseudonauki i teorii spiskowych”.

Panel  ds. stanu nadzwyczajnego w zakresie zdrowia publicznego, kierowany przez Manninga, opublikował ponad 90 zaleceń mających na celu udoskonalenie przyszłego reagowania Alberty na sytuacje kryzysowe w zakresie zdrowia publicznego.

Na konferencji prasowej Notley powiedziała, że ​​jest sceptyczna wobec raportu. Wielokrotnie krytykowała rozważenie zapewnienia pacjentom Alberty czegoś, co nazywała „środkami uspokajającymi dla koni” w ramach opieki nad Covidem.

„Jeśli czyta się między wierszami rozdziału trzeciego tego raportu, to właśnie do tego nawołują” – stwierdziła. W rozdziale trzecim raportu nie wspomniano o środkach uspokajających dla koni. Nie wspomniano też o iwermektynie , co być może Notley miał na myśli. Iwermektyna, która została zatwierdzona do stosowania u ludzi w 1987 r., była zalecana przez niektórych lekarzy do stosowania w leczeniu Covid, mimo sprzeciwu władz

W raporcie stwierdzono, że rząd powinien być „otwarty na rozważanie i badanie alternatywnych  hipotez naukowych, mimo niepewności co do tego, które narracje naukowe są najbardziej odpowiednie dla danej sytuacji kryzysowej”.

Podczas konferencji prasowej Notley broniła także paszportów szczepionkowych sprzeciwiając się przedłożenie praw jednostki ponad dobro społeczności.

W raporcie zawarto ponad 90 rekomendacji. „Mamy nadzieję poprawić zdolność prowincji do reagowania na każdą przyszłą sytuację kryzysową publiczną – nie tylko sytuację kryzysową dotyczącą zdrowia, ale każdą sytuację nadzwyczajną obejmującą całą prowincję” – stwierdził Manning.

„Zamiarem tego raportu jest upewnienie się, że  negatywne skutki nie wystąpią następnym razem, gdy w całej prowincji wystąpi stan nadzwyczajny”

Podstawowym zaleceniem jest, aby wszystkimi sytuacjami kryzysowymi obejmującymi całą prowincję zarządzał rząd i wdrażał je za pośrednictwem Agencji Zarządzania Kryzysowego Alberty.

W przypadku przyszłych pandemii lub kryzysów zdrowotnych służba zdrowia Alberty byłaby zobowiązana do wydania zaleceń związanych ściśle ze kwestiami zdrowotnymi, ale rząd podejmowałby wszystkie decyzje za pośrednictwem agencji nadzwyczajnej.

W raporcie wzywa się rząd do ujęcia tego w nowych przepisach.

W komunikacie prasowym rząd wskazał, że zadaniem panelu nie było przeprowadzenie „ogólnego dochodzenia w sprawie reakcji rządu na Covid-19, ale ścisły przegląd ustaw stanowiących podstawę prawną reakcji rządu”.

Zalecenia panelu obejmują m.in.:

odrzucić zamykanie szkół w całej prowincji jako opcję polityczną w ramach reagowania na sytuacje kryzysowe w społeczeństwie, z wyjątkiem najbardziej wyjątkowych okoliczności i wtedy tylko na możliwie najkrótszy okres;
Zmienić Kartę Praw Alberty, Kodeks standardów zatrudnienia oraz Ustawę o zawodach zdrowotnych Alberty, aby chronić prawa i wolności wszystkich mieszkańców Alberty, w tym pracowników i pracowników służby zdrowia, a także wolność słowa w sytuacjach nadzwyczajnych;
Zwiększyć ogólną wydajność systemu opieki zdrowotnej Alberty.

Zalecenia panelu Manninga wzywają do reform i zmian w Karcie Praw Alberty, a także w innych przepisach, aby zapewnić lepszą ochronę wolności osobistych w czasie kryzysu. Jeżeli wolności muszą zostać ograniczone, wymaga to wprowadzenia możliwości szybkich i rozsądnych pod względem kosztów skarg sądowych.

Manning i Smith krytycznie odnieśli się do nałożonych przez rząd ograniczeń zdrowotnych, takich jak maskowanie, zasady gromadzenia i nakazy szczepień podczas pandemii.

Smith zakwestionowała skuteczność tych metod i ich długoterminowy wpływ na dochody gospodarstw domowych, gospodarkę i zdrowie psychiczne. Obiecała, że ​​ograniczenia zdrowotne i nakazy szczepień nie będą odgrywać żadnej roli w przyszłej reakcji na Covid-19 w Albercie.