Mów­my zde­cy­do­wa­nie co sądzi­my, nie­za­leż­nie od tego czy innym się to podo­ba czy też nie. Jesz­cze nie czas na mimi­krę i taj­ne kom­ple­ty, walcz­my o nor­mal­ny świat — prze­ko­nu­je w swym wide­ofe­lie­to­nie Andrzej Kumor

Reklama