Dzięki inicjatywie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Mississaudze można bezpłatnie otrzymać tablice nawołujące do ograniczenia prędkości jazdy by umieścić je na trawniku przed domem.

Znaki muszą być wbijane:

  • tylko bezpośrednio na lub przed posesją
  • co najmniej dwie stopy od krawężnika lub krawędzi jezdni
  • nie mogą zasłaniać, abi zagradzać drogi, pasa środkowego, wysepki drogowej, chodnika,
  • ścieżki rowerowej ani szlaku wielofunkcyjnego
  • co najmniej trzy metry od hydrantu przeciwpożarowego

    Aby uzyskać znak należy zadzwonić pod numer 311 lub 905-615-4311.