16 października 1978 r. kardynalskie konklawe wybrało 264. Papieża w historii Kościoła rzymskokatolickiego.  Został nim przyszły biały pielgrzym z dalekiego kraju – Polski, kardynał Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski, który przyjął imię Jan Paweł II.  Wypełniło się proroctwo Juliusza Słowackiego, zapowiadającego w latach 40. XIX w. nadejście papieża słowiańskiego.

Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni do 2 kwietnia 2005r. to był jeden najdłuższych w dziejach Kościoła. Ten pontyfikat niezależnie od jego znaczenia dla Kościoła powszechnego, doprowadził do upadku komunizmu sowieckiego w Europie Środkowej i Wschodniej. Porozumienia zawarte w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu  między Stalinem i aliantami, kosztem narodów Europy Środkowej i Wschodniej, zaczęły stopniowa upadać. Papież przypomniał nam nakaz miłości ojczyzny: Patriotyzm to znaczy: czcij ojca swego i matkę swoja!

Sformułował przesłanie o ochronie tożsamości narodowej: Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością.  Taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym (…).  Abyście nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy (Kraków, 9 czerwca 1979), lecz najważniejsze słowa dla narodu polskiego Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział w Warszawie NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI. TEJ ZIEMI. Czy ten głos będzie głosem pustym, czy wyda owoce. W Trybunale Konstytucyjnym w tych dniach ma zapaść decyzja o przesłance eugenicznej, czy pójdziemy za głosem szanuj bliźniego swego jak siebie samego?

W Redemptor hominis, pierwszej ze swych encyklik (1979), nazwał lęki, które przeżywa współczesny człowiek: Człowiek dzisiejszy zdaje się być stale zagrożony przez to, co jest jego własnym wytworem, co jest wynikiem pracy jego rąk, a zarazem, i bardziej jeszcze, pracy jego umysłu, dążeń jego woli (…).  Czy wszystkie osiągnięcia techniki idą w parze z postępem etyki i z duchowym postępem człowieka?  Czy człowiek jako człowiek w ich kontekście również rozwija się i postępuje naprzód, czy też cofa się i degraduje w swym człowieczeństwie?

Jakże wiele zyskalibyśmy – jako poszczególni ludzie i jako naród – gdybyśmy każdego dnia pamiętali o Duchu Świętym i o tej miłości, i o tych korzeniach, i o tym zagrożonym człowieczeństwie.

Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził 132 kraje oraz około 900 miejscowości, w podróżach spędził 586 dni, przebył ponad 1 700 000 km. Polska była krajem najczęściej odwiedzanym przez Ojca Świętego Jana Pawła II, odbył 8 oficjalnych pielgrzymek.

 Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego

„Orzeł Strzelecki” w Kanadzie Komendant Grzegorz Waśniewski