Andrzej Kumor w swym wideo felie­to­nie zasta­na­wia się, dla­cze­go pew­ne opi­nie na temat lecze­nia Covid są pomi­ja­ne i rzą­dzą­cych obo­wią­zu­je jed­na nar­ra­cja przy­po­mi­na­ją­ca dogmat.