Kanada podejmuje kroki w kierunku przyjęcia ustawodawstwa ustanawiającego „krajowe ramy gwarantowanego dochodu podstawowego w wysokości około 2 tys. dol. wystarczającego do utrzymania danej osoby”. Miałby on zastąpić emeryturę oraz świadczenia ubezpieczenia od bezrobocia.

17 października Komisja Finansów  Senatu Kanady rozpoczęła rozpatrywanie ustawy S-233, która nakładała na Ministra Finansów obowiązek opracowania krajowego systemu zapewniającego „gwarantowany dochód podstawowy umożliwiający utrzymanie” każdemu obywatelowi Kanady w wieku powyżej 17 lat.

„Zapewnienie gwarantowanego dochodu podstawowego wystarczającego do utrzymania przyczyniłoby się w dużym stopniu do wykorzenienia ubóstwa i poprawy równości dochodów, warunków zdrowotnych i wyników edukacyjnych” – stwierdza projekt ustawy .

„Przy opracowywaniu ram Minister musi konsultować się z Ministrem Zdrowia, ministrami odpowiedzialnymi za zatrudnienie, rozwój społeczny i niepełnosprawność, przedstawicielami władz prowincji odpowiedzialnymi za zdrowie, niepełnosprawność, edukację i rozwój społeczny, z rdzenną starszyzną, tubylczymi organami zarządzającymi i innymi zainteresowanymi stronami, w tym twórcami polityki, decydentami politycznymi, a także ekspertami zajmującymi się innymi programami gwarantowanego dochodu podstawowego umożliwiającego utrzymanie” – dodaje projekt ustawy.

Krajowe ramy programu powszechnego dochodu podstawowego zaproponował niezależny senator Kim Pate, który zasugerował, że dochód powinien być przekazywany każdemu obywatelowi Kanady, który ukończył 17 lat, w tym pracownikom tymczasowym, stałym mieszkańcom i osobom ubiegającym się o azyl.

Jack Fonseca z Campaign Life Coalition powiedział LifeSiteNews: „To kolejne posunięcie naszych dwóch partii socjalistycznych, Liberałów i NDP, mające na celu stopniowe przekształcenie Kanady w kraj komunistyczny poprzez uzależnienie większości populacji od datków rządowych i wyeliminowanie klasy średniej.”

„Prawda jest taka, że ​​powszechny dochód podstawowy spowodowałby, że ogromna liczba Kanadyjczyków nigdy więcej nie chciała pracować” – ostrzegł. „Wielu, zwłaszcza młodych mężczyzn, będzie spędzać czas zażywając narkotyki, grając w gry wideo i oglądając porno – to wszystko, na co pozwoli im powszechny dochód podstawowy”.

„Pracodawcy z sektora prywatnego i przedsiębiorstwa tworzące miejsca pracy zostaną opodatkowani po uszy, co spowoduje, że wielu z nich zamknie działalność lub wyprowadzi się z Kanady” – kontynuował Fonseca. „Pozostali nie będą już mieli motywacji do inwestowania w tworzenie nowych miejsc pracy lub w rozwój biznesu, który tworzy nowe miejsca pracy. W ostatecznym rozrachunku wszyscy będą mieli niższy standard życia niż dotychczas, włączając w to osoby otrzymujące powszechny dochód podstawowy. „

„UBI znacząco pogorszy ich życie” – przewidywał, wskazując „inne kraje socjalistyczne, jak na przykład Argentyna, której gospodarka została zdewastowana przez socjalistyczną politykę gospodarczą,

Według  wybitnego emerytowanego amerykańskiego polityka Rona Paula wprowadzenie uniwersalnego dochodu podstawowego jest jednym z głównych celów globalnego planu socjalistycznego  Wielkiego Resetu WEF  .

Wielki Reset wiąże się z ogromną ekspansją państwa opiekuńczego poprzez program powszechnego dochodu podstawowego. Może to pomóc w zapewnieniu zgodności z autorytarnymi środkami Wielkiego Resetu” –  napisał  w zeszłym roku Paul, dodając, że „autorytarne” środki opisane w Wielkim Resetowaniu obejmują radykalnie rozszerzony „stan nadzoru poprzez śledzenie w czasie rzeczywistym”, „wykorzystanie skanów mózgu i nanotechnologia do przewidywania i, w razie potrzeby, zapobiegania „zachowaniom niezatwierdzonym przez rząd” oraz „certyfikatom cyfrowym” niezbędnym do podróżowania.

„[WEF] przewiduje system autorytarny, w którym wielki biznes działa jako partner rządu. Wielki biznes korzystałby ze przyznanych przez rząd uprawnień monopolistycznych, aby maksymalizować wartość dla „interesariuszy” zamiast dla akcjonariuszy. Zainteresowane strony obejmują rząd, organizacje międzynarodowe, sam biznes i „społeczeństwo obywatelskie”” – wyjaśnił Paul.

 Emerytowany kongresman podsumował: „Zamiast wielkiego resetu autorytaryzmu potrzebujemy wielkiego odrodzenia wolności!”

za lifesite news