Background photo created by natanaelginting - www.freepik.com

Dziennik „Rzeczpospolita”, powołując się na dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, donosi, że Polskaj jest obecnie bogatsza od 9 państw Unii Europejskiej.

Obecnie pod względem zamożności Polska wyprzedza Portugalię, Węgry, Chorwację, Słowację, Rumunię, Łotwę, Grecję oraz Bułgarię. W ostatnim czasie prześcignęliśmy pod względem zamożności „Hongkong Europy”, czyli liczącą ok. 2 milionów mieszkańców Estonię.

Polacy doganiają kolejne trzy kraje – Czechy, Litwę i Hiszpanię. „Przystępując w 2004 roku do UE Polska była najbiedniejszym państwem członkowskim” – czytamy na łamach „Rzeczpospolitej”.