Niedawne badanie przeprowadzone przez grupę obrony interesów małych przedsiębiorstw ujawniło rosnące niezadowolenie właścicieli niewielkich firm z powodu federalnego podatku węglowego.

Dane Kanadyjskiej Federacji Niezależnych Biznesów (CFIB) pokazują, że 85% przedsiębiorstw sprzeciwia się  federalnemu podatkowi od emisji dwutlenku węgla i chce jego usunięcia, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 52% sprzeciwem odnotowanym zaledwie rok temu. Większość małych firm uważa ten podatek za niesprawiedliwy, szczególnie w świetle niedawnej decyzji rządu federalnego o zwolnieniu z podatku tylko jednego paliwa grzewczego – oleju opałowego.

„Małe firmy od lat zgłaszają swoje obawy dotyczące podatku od emisji dwutlenku węgla” – powiedział prezes CFIB Dan Kelly.

„Płacą około 40% kosztów podatku węglowego, ale rząd federalny obiecał zwrócić małym firmom tylko 10%”.

Inną rosnącą obawą jest to, że wiele małych firm nie będzie kwalifikować się do federalnego programu zwrotu wpływów z opłat paliwowych, jeśli rząd federalny kiedykolwiek przystąpi do jego utworzenia, wyjaśnił Kelly. Program ten obiecał przekazanie 2,5 miliarda dolarów zebranych od podatników od 2019 r. małym firmom i grupom ludności rdzennej.

Niedawna decyzja rządu o zwolnieniu niektórych Kanadyjczyków z podatku od emisji dwutlenku węgla z tytułu kosztów ogrzewania jeszcze bardziej zaostrzyła problem. CFIB obawia się, że finansowanie tego zwolnienia może nastąpić kosztem niewielkiej części dochodów z podatku od emisji dwutlenku węgla, która ma zostać zwrócona małym przedsiębiorstwom.

„Cała federalna struktura podatku węglowego zaczyna przypominać pozorowanie” – stwierdził Kelly.

W obliczu rosnących kosztów wszystkiego, od dostaw, paliwa i podatków, oraz szybkiego zbliżania się terminu spłaty pożyczki w ramach Canada Emergency Business Account (CEBA), małe firmy znajdują się w niepewnej sytuacji finansowej, wyjaśnił.

CFIB wzywa rząd federalny do wprowadzenia kilku ważnych zmian.

Zmiany obejmują rozszerzenie zwolnienia z podatku węglowego na wszystkie formy paliw grzewczych wykorzystywanych przez małych przedsiębiorców, w tym gaz ziemny i inne źródła wykorzystywane przez małe przedsiębiorstwa.

Należy też rozważyć wstrzymanie przyszłych podwyżek podatku węglowego, w tym tę na 1 kwietnia 2024 r.

Podczas gdy konsumenci i większe korporacje skorzystały z rabatów i dotacji, małe przedsiębiorstwa czują się pozostawione w tyle, wyjaśniła CFIB.