Radio z Hamilton: Geopolityka, realizm polityczny – ostra dyskusja w eterze

Audycja z udziałem A. Kumora
https://cfmu.ca/