„Wszystkie szkoły muszą się dostosować”. Dwie prowincje ostrzegły kuratoria, że “nieprzestrzeganie zasad równości” może być niezgodne z prawem
Ponieważ obchody “miesiąca dumy” w szkołach spotykają się z rosnącymi oznakami sprzeciwu w całej Kanadzie, administratorzy odpowiadają surowymi napomnieniami  zarządów szkół, że te obchody nie są robione na zasadzie dobrowolności lecz przymusu .

„Na wszystkich kuratoriach spoczywa obowiązek zapewnienia, że ​​wszyscy uczniowie – w szczególności uczniowie 2SLGBTQ+ – czują się wspierani, uznani w swoich szkołach i mile widziani w naszych społecznościach” — napisał minister edukacji Ontario Stephen Lecce w oświadczeniu z 2 czerwca rozpoczynającym Miesiąc Dumy . Dodał, że „obejmuje to celebrowanie Pride”.

Wieczorem tuż przed 1 czerwca nauczyciele z Rady Szkolnej Okręgu Ottawa-Carleton otrzymali długi e-mail z przypomnieniem , że „okazywanie 2SLGBTQ+” w klasie jest „podstawowym prawem człowieka” chronionym przez prawo.

„Wykluczenie lub usunięcie tożsamości 2SLGBTQ+ z materiałów edukacyjnych stanowi formę dyskryminacji” – wyjaśniono.

W BC minister edukacji Rachna Singh otworzyła Miesiąc Dumy obszernym oświadczeniem szczegółowo opisującym, w jaki sposób brak potwierdzenia i uznania tożsamości płciowej uczniów jest naruszeniem Kodeksu Praw Człowieka BC.

„Wszystkie szkoły muszą przestrzegać Kodeksu Praw Człowieka i pokazywać, że tworzą bezpieczne, przyjazne i integracyjne środowisko dla naszych uczniów i pracowników” – napisała Singh , dodając „kiedy uczniowie mogą zobaczyć swoje odbicie w otaczającym ich świecie poprzez historie osób tej samej płci rodziców lub problemów matematycznych, które używają zaimków „oni/oni” w środowisku szkolnym, wysyła to silny sygnał akceptacji”.

Te  stwierdzenia wydają się być odpowiedzią na pojawiający się sprzeciw wobec szkolnych obchodów Pride.

W zeszłym tygodniu Rada Szkolna Dystryktu Katolickiego Okręgu Toronto w Yorku niewielką liczbą głosów odrzuciła propozycję wywieszenia flagi Pride  w czerwcu.

W tym roku zaobserwowano również zjawisko  masowych nieobecności w kanadyjskich szkołach, które uważa się za cichy protest przeciwko treściom LGBT w programie nauczania.

W zeszłym miesiącu prawie jedna trzecia całej populacji uczniów największej szkoły podstawowej w London była nieobecna podczas obchodów Międzynarodowego Dnia przeciwko Homofobii, Bifobii i Transfobii.

Rodziny muzułmańskie wydają się stanowić większość tyh nieobecności, a oświadczenie London Council of Imams stwierdza , że będą „nadal ściśle współpracować z (urzędnikami rady szkolnej), aby zapewnić, że nasze głosy zostaną przedstawione w najlepszy sposób, jednocześnie podejmując aktywne działania na rzecz ochrony praw, przekonań i wartości naszych dzieci”.

Zainspirowana nieobecnością w London, 1 czerwca został   ogłoszony przez antyaborcyjną grupę Campaign Life Coalition Narodowym Dniem opuszczenia szkoły na czas podnoszenia Flagi „Dumy”. „Postarajcie się zwerbować jak najwięcej rodzin, aby liczba nieobecnych uczniów była   zauważalna” – napisała grupa w oświadczeniu ogłaszającym szereg „modlitw” zaplanowanych w Ontario na 1 czerwca.

Zaledwie pięć do dziesięciu lat temu obchody Miesiąca Dumy w kanadyjskim systemie szkolnym K-12 były stosunkowo wyciszone, jeśli w ogóle istniały.

Jeszcze w 2018 r. nawet Rada Szkolna Okręgu Toronto obchodziła Miesiąc Dumy przez niewiele więcej niż zawieszenie  flagi i udział  nauczycieli i personelu podczas oficjalnej parady PRIDE w Toronto.

Teraz w okręgach szkolnych w całym kraju Miesiąc Dumy będzie rutynowo obejmował ogólnoszkolny wystrój Pride. zgromadzenia, projekty rękodzielnicze , prelekcje zaproszonych gości, „duchowe” dni, podczas których dzieci są zachęcane do noszenia tęczowych strojów w klasach.