Ontario rozszerza program nauczania o Holokauście w szkołach średnich po tym, jak badania wykazały, że jeden na trzech nastolatków w Kanadzie i w USA uważa, że ​​Holokaust został sfabrykowany, wyolbrzymiony lub nie ma pewności, czy faktycznie miał on miejsce.

Zmiany w programie nauczania zostaną wprowadzone w kursie historii dla klasy 10.

Rozszerzona wiedza „wyraźnie powiąże Holokaust ze skrajnymi ideologiami politycznymi, w tym z faszyzmem, antysemityzmem w Kanadzie w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku oraz współczesnymi skutkami rosnącego antysemityzmu”. Oczekuje się, że zmiany zostaną wprowadzone we wrześniu 2025 r.

„[Nauczyciele] chcą po prostu więcej czasu na naukę. Nawet w najlepszych czasach nie jest to łatwy temat” – tłumaczył Minister Edukacji Stephen Lecce.

„Dla mnie edukacja o Holokauście polega na tym, aby nigdy więcej. Dla mnie jest to świadomość, że mamy moralny imperatyw, abyśmy wypowiadali się w imieniu ludzi, którzy stają w obliczu ludobójstwa i ucisku” – powiedziała Lecce.

Obecny program nauczania historii dla klasy 10. obejmuje naukę, w jaki sposób Holokaust wpłynął na społeczeństwo kanadyjskie i postawę mieszkańców Kanady wobec praw człowieka.

W zeszłym roku rząd ogłosił, że w klasie 6. obowiązkowa nauka o Holokauście zostanie uwzględniona i obejmuje reakcje rządu kanadyjskiego na łamanie praw człowieka podczas Holokaustu.

Prowincja zainwestuje także 650 000 dolarów w partnerstwa społeczne, które zapewnią środki dla uczniów i szkolenia nauczycieli. Należą do nich zestaw narzędzi zwalczania antysemityzmu dla klas od 5 do 8 oraz warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli stworzone przez Centrum Przyjaciół Szymona Wiesenthala i Federację UJA Muzeum Holokaustu w Greater Toronto w celu tworzenia wirtualnych i osobistych wycieczek dla nauczycieli.

Zaktualizowany program nauczania wprowadzono po zarejestrowaniu przez B’nai Brith 2769 incydentów w ramach corocznego audytu incydentów antysemickich na rok 2022, co stanowi jeden z najwyższych wskaźników przestępstw z nienawiści, jakie kiedykolwiek odnotowano w Kanadzie.

Policja w Toronto odnotowała również 130-procentowy wzrost liczby telefonów związanych z nienawiścią od początku wojny między Izraelem a Gazą w październiku i zwiększyła liczbę patroli wokół społeczności żydowskich i miejsc kultu.

Lecce zauważył także   że zauważalny jest wzrost nienawiści wobec muzułmańskich uczniów. Obiecuje zająć się islamofobią i przeciwdziałać temu zjawisku.