Jak wynika z nowego raportu, niewiele jest dowodów na poparcie twierdzeń o rasizmie systemowym w Kanadzie, zauważając jednocześnie, że niektóre grupy mniejszościowe zarabiają więcej niż ich  odpowiednicy rasy kaukaskiej, czyli biali.

„ Systemowe twierdzenia o rasizmie w Kanadzie ”, autorstwa Matthew Lau i opublikowane przez Fundację Polityki Publicznej Arystotelesa, stwierdza, że ​​wiele mniejszości w Kanadzie radzi sobie dobrze, biorąc pod uwagę poziom wykształcenia i poziom dochodów, a niektóre nawet przewyższają osoby rasy kaukaskiej w tych obszarach.
„Wbrew twierdzeniu, że mniejszości rasowe w Kanadzie doświadczają powszechnej niekorzystnej sytuacji, analiza tygodniowych zarobków osób urodzonych w Kanadzie przeprowadzona przez Statistics Canada na podstawie danych ze spisu ludności z 2016 r. wykazała, że ​​wiele grup  widocznych mniejszości zarabia więcej niż biała populacja” – napisał Lau.

Korzystając z danych rządowych podzielonych na 10 grup mniejszości, z dalszym podziałem na kobiety i mężczyzn, Lau stwierdza, że ​​tylko cztery grupy rasy kaukaskiej osiągają niskie zarobki: przedstawiciele społeczności czarnej, mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, Filipińczycy oraz osoby zaklasyfikowane jako „innego pochodzenia rasowego”. Zauważył również, że 11 grup zarabiało na równi ze swoimi kaukaskimi odpowiednikami, podczas gdy pięć grup zarabiało więcej.

Jeśli chodzi o poziom wykształcenia, Lau odkrył, że wiele osób rasy innej niż biała było wykształconych równie dobrze, jeśli nie lepiej, niż osoby rasy kaukaskiej.

„Wiele grup mniejszościowych osiąga wyższy poziom edukacji – znowu nie jest to poziom, jakiego można by się spodziewać, gdyby instytucje kanadyjskie stawiały widoczne mniejszości w niekorzystnej sytuacji” – napisał w raporcie.

Lau powiedział, że według samego urzędu statystycznego Kanady wiele populacji azjatyckich uzyskuje stopnie licencjata lub wyższe wykształcenie w tempie „znacznie wyższym” od średniej krajowej.

W raporcie wskazano, że wiele mniejszości jest nadreprezentowanych na stanowiskach dobrze zarabiających, w tym w medycynie i inżynierii.

„Na przykład, biorąc pod uwagę udział w populacji w wieku produkcyjnym, wśród lekarzy nadreprezentację stanowią Kanadyjczycy wywodzący się z Azji Południowej, Chin, Arabii, Azji Zachodniej, Korei, Japonii i należący do „grup wielorakich rasowych”” – pisze Lau. „Amerykanie z Ameryki Łacińskiej są niedostatecznie reprezentowani wśród lekarzy, ale nadreprezentowani wśród inżynierów i informatyków”.

Jeśli chodzi o system szkół publicznych,  Lau jako przykład podaje kuratorium Okręgu Peel (PDSB), aby zmierzyć wyniki uczniów. Powiedział, że pomimo twierdzeń samej PDSB, że system szkolnictwa faworyzuje białych, wyniki testów pokazują, że wielu uczniów rasy kaukaskiej nie radzi sobie tak dobrze, jak inne grupy mniejszościowe.
„W Zarządzie Szkolnym Okręgu Peel uczniowie klas szóstych pochodzących z Azji Wschodniej, Azji Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu osiągają średnio lepsze wyniki w testach z matematyki EQAO niż biali uczniowie” – stwierdzono w raporcie, dodając, że liczba uczniów białych w okręgu, którzy spełniali prowincjonalne standardy matematyczne, była niska.

Pan Lau zbadał także dochody rdzennych i nierdzennych Kanadyjczyków i stwierdził, że chociaż istniały różnice, niekoniecznie wynikały one z problemów systemowych.

Różnica w wynagrodzeniach między ludnością Pierwszych Narodów a ludnością kaukaską wynosi 11,2%, ale różnica między ludnością kaukaską a pracownikami Metis wynosi 2,7%. W raporcie wyjaśniono, że wielu Metysów jest „lepiej wykształconych i częściej mieszka na obszarach miejskich niż Indianie”.

„To sugeruje, że lokalizacja i wykształcenie są głównymi czynnikami powodującymi dysproporcje w dochodach pomiędzy rdzennymi i nierdzennymi Kanadyjczykami, pozostawiając niewiele miejsca na dyskryminację systemową jako wyjaśnienie” – stwierdził Lau.

„Dowody na poparcie twierdzenia, że ​​mniejszości są w kanadzie dyskryminowane są w najlepszym razie bardzo skąpe” – podsumował.