W czasach pandemii nie używaj grilla na balkonie…

Dzię­ku­je­my za nade­sła­nie wideo…

We wto­rek wybuchł groź­ny pożar w budyn­ku przy 1333 Blo­or St w Mis­sis­sau­dze, przy­czy­ną był praw­do­po­dob­nie bal­ko­no­wy BBQ

Reklama