Sędzia, który już raz – z przyczyn proceduralnych – odrzucił prośbę bliskich zabiegających o uratowanie życia mężczyzny skazanego przez brytyjski sąd na śmierć głodową, uznał kolejny wniosek za bezzasadny. Nie przekonały go między innymi dwie niezależne opinie lekarzy wskazujących, że stan RS w ostatnim czasie poprawił się.

Wniosek stanowił odwołanie od wyroku brytyjskiego sądu, który nie zgodził się na zbadanie chorego przez niezależnych lekarzy oraz transport do Polski, gdzie chorym zająłby się stołeczny szpital MSWiA.

Część rodziny RS domagała się również decyzji o podtrzymaniu żywienia i pojenia, którego wymaga pacjent Derriford Hospital w Plymouth. Jego matka, dwie siostry i siostrzenica od kilku tygodni toczą walkę o życie swego krewnego. Podkreślają, że nasz rodak, który w listopadzie ubiegłego roku doznał uszkodzenia mózgu wskutek zawału serca, reaguje na sygnały z zewnątrz. Przeciwne stanowisko zajmuje żona mężczyzny wraz z dziećmi. Zgodzili się oni na pozbawienie RS dożywiania i jego głodową śmierć. Szpital zdecydował już o przeznaczeniu organów chorego na przeszczepy.

Po środowym werdykcie Trybunału w Strasburgu wydaje się, że szansy na ocalenie życia pacjenta upatrywać można jedynie w interwencji polskich władz, do których zwrócili się między innymi medycy ze Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

– Cały czas apelujemy do naszego rządu aby wystąpił do trybunału w Strasburgu z artykułu 33. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka [głosi on: „Sprawy międzypaństwowe. Każda z Wysokich Układających się Stron może wnieść skargę do Trybunału, jeśli uważa, że inna Wysoka Układająca się Strona naruszyła postanowienia Konwencji lub jej protokołów” – dop. red.] – powiedziała w rozmowie z PCh24.pl pani Agata, siostra RS. – Zastanawiamy się również nad innymi opcjami postępowania – dodała.

 

W środę wieczorem upływa nakazany przez brytyjski sąd termin, w którym chory miał przywrócone dostarczanie pożywienia i płynów. W każdej chwili może być znów pozbawiony tej elementarnej pomocy.

 

 

Źródło: PCh24.pl

 

Władze brytyjskie chcą poddać Polaka eutanazji – matka i siostra protestują