Europejski Trybunał Praw Człowieka (EKPC) orzekł 8 kwietnia, że obowiązkowe szczepienia dzieci w Republice Czeskiej nie naruszają Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i można je uznać za „konieczne w społeczeństwie demokratycznym”.

Wyrok przegłosowany   16-1, dotyczył sześciu skarg przeciwko czeskiemu rządowi w związku z  polityką szczepień, która nakazuje dzieciom otrzymanie dwóch szczepionek – sześciowartościowej i MMR – przeciwko dziewięciu chorobom.

Jeden z rodziców został ukarany grzywną za odmowę szczepienia swoich dzieci. W pozostałych przypadkach dzieci zostały odrzucone z przedszkoli po tym, jak nie otrzymały jednej lub obu obowiązkowych szczepionek z różnych powodów.

Poniżej kontynuacja tekstu

Sąd stwierdził, że uznał, że obowiązkowe szczepienia stanowią „ingerencję w nietykalność cielesną” i dlatego dotyczą Artykułu 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego) Konwencji o prawach człowieka.

Jednak czeska polityka, stwierdził ETPCz, „dążyła do uzasadnionych celów ochrony zdrowia, a także praw innych osób” i leży w najlepszym interesie dzieci.

ETPCz stwierdził również, że polityka ma „szeroki margines oceny” oraz że kara za naruszenie zasad jest proporcjonalna.

Według czeskiego tabloidu Blesk , czeskie Biuro Pełnomocnika Rządu stwierdziło, że orzeczenie „wysłało przesłanie światu”.

„Oprócz praw podstawowych osoba ma również podstawowe obowiązki i odpowiedzialność wobec innych” – stwierdził urząd, dodając, że orzeczenie „podkreśliło znaczenie solidarności społecznej w społeczeństwie”.