Kolejna wypowiedź premiera federalnego Justina Trudeau demonizująca osoby niezaszczepione stawia pod znakiem zapytania kanadyjską demokrację, i fundamenty systemu politycznego kraju. – twierdzi w swoim wideofelietonie Andrzej Kumor. W perfidnym zabiegu polaryzacji społeczeństwa i odrzucania odpowiedzialności za problemy niedofinansowanej państwowej służby zdrowia, premier federalny szczuje jednych Kanadyjczyków na drugich, sprowadzając osoby niezaszczepione do statusu “untermenscha” i wroga ludu, jednocześnie przecząc zwykłym faktom, twierdzeniem, że szpitale zapełnione są osobami niezaszczepionymi.
W piątek w Ontario w szpitalach przebywało (z covid-19) 441 osób niezaszczepionych, 100 częściowo zaszczepionych i 1327 w pełni zaszczepionych. Ci ostatni stanowili również połowę przypadków leczonych na intensywnej terapii.
Perfidia kolejnej wypowiedzi premiera federalnego polega na odwróceniu uwagi od fiaska bardzo kosztownych społecznie przedsięwzięć antypandemicznych podejmowanych na przestrzeni minionych 2 lat