Roz­ma­wia­my z mene­dże­rem Geo­r­gem Pre­szem oraz Krzysz­to­fem Polisem