Kumor: Femi­nizm był zły od pierw­szej fali!

Wywiad dla kana­łu Naj­wyż­sze­go czasu