Business Council of Canada mówi, że jest zaniepokojona przedłużającym się zamknięciem programu dla zaufanych podróżnych Nexus. Przed pandemią korzystający z programu mogli szybciej przekraczać granicę między Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Teraz decyzją rządu USA 13 centrów przyjmujących zgłoszenia do programu wciąż jest zamkniętych. Dyrektor wykonawczy rady, Goldy Hyder, napisał w sprawie programu Nexus list do ambasadora USA w Kanadzie. Wyraził w nim swoje obawy o to, że przedłużająca się sytuacja szkodzi rozwojowi biznesu i tracą przedsiębiorcy, których pracownicy jeszcze nie mają kart Nexus.

Oba kraje nie mogą dojść do porozumienia w kwestii ochrony prawnej amerykańskich celników i funkcjonariuszy straży granicznej. Stany Zjednoczone chcą, by urzędnicy pracujący w centrach Nexus w Kanadzie mieli zagwarantowaną taką samą ochronę praną jak ci, którzy pracują na przejściach granicznych i na lotniskach. Minister bezpieczeństwa publicznego Marco Mendicino tłumaczy, że jest to niemożliwe, powołując się na zasady kanadyjskiej suwerenności.