Rodziny dotknięte epidemią e.coli w Albercie dostaną po 2 tys. dol.

Rodziny dotknięte masową epidemią E. coli w Calgary związaną z kilkoma przedszkolami otrzymają pomoc finansową od rządu Alberty.

Premier Danielle Smith ogłosiła w piątek rano zapomogi mówiąc, że rodziny dotknięte epidemią otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 2000 dolarów na dziecko.

„Rodziny nie pozostaną bez pomocy” – powiedziała Smith. „Naszym celem jest jak najszybsze przekazanie pieniędzy rodzicom i wkrótce prześlemy informacje, jak ubiegać się o pomoc”.

„Zdecydowanie krok we właściwym kierunku. Wiem, że 2000 dolarów dla mojej rodziny, która nie ma opiekunki lub niani, jest to zdecydowanie pomocne” – stwierdziła Danielle Redwood. Jej trzyletni syn jest jedną z osób zakażonych E. coli.

Na początku tego miesiąca ogłoszono epidemię bakterii E. coli w wielu placówkach opieki nad dziećmi w Calgary, które korzystały ze scentralizowanej kuchni działającej pod nazwą Fueling Minds Inc. Urzędnicy podali, że do piątku potwierdzono laboratoryjnie 337 przypadków tej choroby, a 12 pacjentów przebywa w szpitalu.

Doktor Mark Joffe, dyrektor medyczny stanu Alberta, nazywa tę aktualizację „zachęcającą”.

„To spadek o osiem w porównaniu z dwoma dniami temu” – powiedział.

Joffe powiedział, że dziesięciu pacjentów cierpi na zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS), a sześciu jest poddawanych dializie. 26 osób zachorowało po kontakcie z osobą zarażoną.

„Stosunkowo niewielka liczba wtórnych zakażeń podkreśla fakt, że szybka reakcja na epidemię i komunikacja z rodzinami pomogła ograniczyć rozprzestrzenianie się” – powiedział Joffe.

Joffe powiedział, że pozwolono na ponowne otwarcie wszystkich dotkniętych tym problemem przedszkoli, ale personel i dzieci, które zdecydują się na uczęszczanie do placówki, muszą przedtem dostarczyć negatywną próbkę kału. Jeśli chodzi o  kuchnię, powiedział, że pozostanie zamknięta „na czas nieokreślony”.

„Mogę zapewnić, że w tym obiekcie nie było żadnych przerw ani opóźnień w inspekcjach. Każdy zakład zajmujący się żywnością w województwie jest kontrolowany przynajmniej raz w roku – taki jest standard i wymóg wynikający z przepisów. „W przypadku tego obiektu w 2023 roku był on kontrolowany pięciokrotnie.”

Joffe twierdzi, że urzędnicy nadal przesłuchują pacjentów na temat tego, co jedli, aby ustalić ich historie i zebrać dowody. „Wszyscy chcemy odpowiedzi i mamy nadzieję, że dzięki metodycznemu, skoordynowanemu i systematycznemu podejściu będziemy w stanie udzielić ich jak najszybciej” – powiedział.

Premier Danielle Smith obiecuje również zaostrzenie przepisów dotyczących kuchni, ponieważ władze nie są obecnie w stanie na stałe zamknąć dostawców żywności z naruszeniem norm zdrowotnych

„Do wszystkich rodziców zaangażowanych w tę straszną sytuację – słyszymy Was i rozumiemy, przez co przechodzicie” – powiedział. „Jednakże niezwykle ważne jest, aby rodzice dzieci uczęszczających do tych przedszkoli postępowali zgodnie ze wskazówkami udzielanymi im przez pracowników służby zdrowia.

Dotknięci rodzice proszeni są o pozostawienie dzieci w domu i pamiętanie o tym, dlaczego ich przedszkole zostało zamknięte. „Wyślij dziecko do innej placówki tylko wtedy, gdy wynik testu na obecność E. coli jest negatywny i nie ma żadnych objawów” – powiedział Joffe.

Premier Danielle Smith powiedziała również wcześniej w piątek, że prowincja dokona przeglądu swoich przepisów regulujących dostarczanie żywności do placówek.