Federalny Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję, w której odmówiono świadczeń EI mężczyźnie z Ontario, który stracił pracę, ponieważ nie przyjął szczepionki przeciwko Covid-19 ze względów religijnych.

Robin Francis, który pracował w ośrodku zdrowia w Ontario, stracił pracę w październiku 2021 r., ponieważ odmówił przyjęcia szczepionki. Kiedy złożył wniosek o ubezpieczenie zatrudnienia, odmówiono mu świadczeń, co sąd w wyroku z 2 listopada uznał za zgodne z ustawą o ubezpieczeniu zatrudnienia, uznając zachowanie pana Francisa za „niewłaściwe postępowanie”.
„Skarżący został zwolniony przez pracodawcę na tej podstawie, że odmówił przestrzegania obowiązkowych zasad pracodawcy dotyczących uzyskania szczepienia przeciwko Covid-19” – napisali sędziowie Judith Woods, John Laskin i Siobhan Monaghan. „Wnioskodawca zwrócił się o zwolnienie  ze względu na wiarę, ale pracodawca odrzucił ten argument”.

„Jesteśmy przekonani, że prawa skarżącego do rzetelności proceduralnej nie zostały naruszone” – stwierdzili.

Prawnik Francisa, James Manson, powiedział, że decyzja jest niepokojąca. Zapowiedział  że może skierować sprawę do Sądu Najwyższego. „[Ta sprawa] była ważna, ponieważ dotyczyła związku praw człowieka i ubezpieczenia pracowniczego” – stwierdził.

Centrum Sprawiedliwości na rzecz Wolności Konstytucyjnych (JCCF) stwierdziło, że Francis jest ojcem czwórki dzieci i pracuje zdalnie.

„Jego pracodawca nie wyraził niezadowolenia z jego wyników i uznano go za sumiennego i pracowitego pracownika o wyjątkowej frekwencji” – czytamy w komunikacie prasowym JCCF .
W dniu 3 września 2021 r. pracodawca powiedział panu Francisowi, że pracownicy będą musieli przedstawić dowód szczepienia na Covid

“Dr. Franciszek złożył wniosek o zwolnienie ze względów religijnych, ale 5 października 2021 r. jego pracodawca w skrócie odrzucił jego wniosek o zwolnienie” – podała JCCF.

Został zwolniony 22 października 2021 roku.

Francis wystąpił o świadczenia EI, ale został odrzucony, dodał JCCF, twierdząc, że stracił pracę z powodu „niewłaściwego postępowania”. Pan Franciszek zaskarżył decyzję Komisji Ubezpieczeń Pracy, jednak 3 marca 2022 roku komisja potwierdziła swoją decyzję.

Następnie złożył apelację do Trybunału Ubezpieczeń Społecznych, który w dniu 26 lipca 2022 r. oddalił jego apelację. Następnie pan Francis zwrócił się do Wydziału Odwoławczego, który w dniu 17 lutego 2023 r. odrzucił apelację.

W dniu 22 marca złożył do Federalnego Sądu Apelacyjnego skargę dotyczącą odmowy przyznania mu świadczeń EI. 2 listopada sąd oddalił apelację.