Jarosław Hunka w 2003 roku reprezentował Kanadyjski Kongres Ukraiński na 8 Światowym Kongresie Ukraińskim w Kijowie, a od 1989 roku często odwiedzał Ukrainę gdzie w 1994 był obserwatorem w wyborach do Wierchowej Rady. W 2004 roku został honorowym obywatelem miejscowości Bereżany, gdzie w 2011 roku uhonorowano tym samym tytułem Stepana Banderę i Romana Szuchewycza.

W 2007 roku Kanadyjski Kongres Ukraiński uhonorował p. Hunkę oraz kilku innych weteranów SS Galizien odznaczeniami za zasługi a na ceremonii obecny był i przemawiał ówczesny ambasador w Kanadzie.

Wszystkie te informacje są dostępne w mediach społecznościowych