Andrzej Kumor komentuje ostatnie przypadki dyskryminowania ludzi białych w ramach wokistowskiej zasady equity coraz częściej stosowanej przez kanadyjskie państwo.