W swoim orędziu nawiązał do wawelskiej katedry. “W tajemnicy Chrystusowego krzyża odczytujemy zatem historie czczonych jutro Wszystkich Świętych Pańskich – w tym także tych, których relikwie, obok relikwii św. Jadwigi Królowej, znajdują się w Katedrze na Wawelu: św. Floriana, św. Wacława, św. Stanisława, św. Jana Pawła II Wielkiego” – mówił.

“W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego z największą czcią stajemy przed Cudownym Krucyfiksem, który od końca XIV wieku znajduje się w Katedrze na Wawelu. Kiedy 10 czerwca 1987 roku św. Jan Paweł II Wielki sprawował przy nim Mszę świętą, powiedział: ‘To miejsce (…) przemawiało do całych pokoleń. Zaklęta jest w nim najgłębsza i najrdzenniejsza treść Ewangelii, wpisana w dzieje naszej Ojczyzny przed sześciuset laty'” – przypomniał abp Jędraszewski.

Jak dodał “rozważając tajemnicę Chrystusowego krzyża, zstępujemy do podziemi tej Katedry, aby stanąć przy sarkofagach naszych polskich królów, wieszczów, wodzów, generałów, marszałków, prezydenta RP, biskupów”.

“Chrystus błogosławi bowiem wszystkim tym, którzy wpatrując się w Jego krzyż i rozważając Bożą miłość do człowieka i świata, żyją na co dzień Ewangelią. Jego słowa skierowane do tylu świętych w dziejach Kościoła były i są istotowo związane z obietnicą, którą przed wiekami złożył wobec św. Marty: ‘Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki'” – powiedział.

Metropolita krakowski nawiązał także m.in. do przesłania króla Jana III Sobieskiego – “wiekopomnego zwycięzcy nad muzułmańską potęgą spod Chocimia, Wiednia i Parkan”. “Trawestując jego słowa z listu do papieża Innocentego XI: Veni, vidi, Deus vicit, chcemy stąd, z wawelskiego wzgórza głosić wszystkim prawdę o zwycięskiej nadziei, która jest istotną treścią każdego chrześcijańskiego życia: ‘Przyszedłem na świat, zobaczyłem jego pochodzące od Stwórcy piękno i dobro, Bóg zwyciężył we mnie i dla mnie w swym nieskończonym miłosierdziu'” – powiedział.

“Karmiąc się owocami męki Chrystusa, przywołujemy słowa Modlitwy Eucharystycznej II: ‘Pamiętaj [Boże] także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości'” – zakończył swoje orędzie abp Jędraszewski.

W Kościele katolickim 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia Kościół wspomina wszystkich tych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze oraz świętych, którzy nie zostali oficjalnie beatyfikowani lub kanonizowani. Z kolei 2 listopada, w Dzień Zaduszny Kościół katolicki wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. (PAP)

Autor: Marcin Jabłoński

mmi/