Prowincjonalne i federalne wsparcie finansowe na rzecz produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych będzie kosztować o 5,8 miliarda dolarów więcej niż prognozy rządowe ze względu na ubytek podatku korporacyjnego – podało w piątek rano Parlamentarne Biuro Budżetowe.

Z raportu PBO wynika, że ​​niedobór 5,8 miliarda dolarów w ciągu 10 lat można przypisać utraconym dochodom skarbu państwa ponieważ kanadyjska transakcja musi dotrzymywać kroku amerykańskiemu kredytowi Advanced Manufacturing Production Credit (AMPC).

Zgodnie z umową amerykańską producenci otrzymują ulgę podatkową na podstawie obliczeń na kilowatogodzinę energii, ale w Kanadzie wsparcie finansowe na kilowatogodzinę jest zapewniane w formie podlegającej opodatkowaniu dotacji.

„Dlatego zgodnie z obowiązującym prawem w Kanadzie płatności te podlegałyby obowiązującemu federalnemu i prowincjonalnemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych” – czytamy w raporcie.

Raport PBO zakłada, że dotacje będą zwolnione z podatków federalnych i prowincyjnych, co będzie kosztować około 5,8 miliarda dolarów wpływów podatkowych.

Z analizy wsparcia rządowego dla umów dotyczących akumulatorów do pojazdów elektrycznych z firmami Northvolt, Volkswagen i Stellantis-LGES wynika, że ​​w ciągu najbliższych 10 lat wsparcie to wyniesie 43,6 miliarda dolarów, a nie  37,7 miliarda dolarów.

Umowy z trzema producentami obejmują dotacje produkcyjne w wysokości 32,8 miliarda dolarów oraz dodatkowe 4,9 miliarda dolarów wsparcia na budowę obiektów.

„Z 43,6 miliarda dolarów całkowitych kosztów szacujemy, że 26,9 miliarda dolarów (62 procent) poniesie rząd federalny, a 16,7 miliarda dolarów (38 procent) przypadnie władzom prowincji Ontario i Quebec” – czytamy w raporcie powiedział.

W raporcie, w którym zbadano także, ile czasu zajmie rządom osiągnięcie progu rentowności swoich inwestycji, stwierdzono, że próg rentowności w ramach umowy z Northvolt wynosi 11 lat, czyli o dwa lata dłużej niż szacunki rządu federalnego.

W raporcie założono również, że inwestycje rządowe będą finansowane długiem, w związku z czym w ciągu następnej dekady będą wiązać się z obciążeniem długiem publicznym, który może wynieść 6,6 miliarda dolarów.