W obliczu trwającego kryzysu uchodźczego w obu Amerykach rząd federalny ogłosił uruchomienie nowej ścieżki humanitarnej dla 11 000 Kolumbijczyków, Haitańczyków i Wenezuelczyków, aby mogli przyjechać do Kanady.

„Jesteśmy zdeterminowani, aby podtrzymywać naszą humanitarną tradycję i wspierać potrzebujących” – oznajmił Marc Miller, minister imigracji, uchodźców i obywatelstwa, w komunikacie prasowym. „Zapewnienie przesiedleńcom bezpiecznych i legalnych ścieżek do nowego życia w Kanadzie nie tylko realizuje to zobowiązanie, ale także wzmacnia nasz kraj poprzez głęboki wkład, jaki przybysze wnoszą w lokalne społeczności, w tym rozwój naszej gospodarki i wypełnianie luk na rynku pracy”.

Aby zakwalifikować się do ścieżki humanitarnej, wnioskodawca musi być powiązany z obywatelem Kanady lub stałym rezydentem, który zgadza się wspierać go i członków jego rodziny przez pierwszy rok pobytu w Kanadzie.

 Imigranci przybywający do kraju tą drogą mogą również kwalifikować się do „przejściowej pomocy finansowej” w ramach Programu pomocy w przesiedleniach (Resettlement Assistance Program).

„Nowa ścieżka humanitarna stanowi alternatywę dla nielegalnej migracji w kierunku północnym przez Amerykę Środkową dla niektórych osób przesiedlonych z powodu niestabilności politycznej, społecznej i gospodarczej” – czytamy w komunikacie.

Dodał, że rząd „będzie w dalszym ciągu monitorować postępy na tej ścieżce i w razie potrzeby dostosowywać się do tych celów”.

Aby kandydaci do migracji mogli złożyć wniosek, muszą złożyć wniosek za pośrednictwem portalu internetowego, gdzie będą musieli przedstawić podpisane ustawowe oświadczenie od stałego rezydenta lub obywatela Kanady, który będzie ich wspierał.

Ponieważ Quebec zdecydował się nie brać udziału w tym programie, wnioskodawcom nie wolno planować zamieszkania w tej prowincji – ostrzega komunikat prasowy.

W zeszłym roku ponad 39 000 osób ubiegających się o azyl przedostało się do Kanady przez nieoficjalne przejścia graniczne, przy Roxham Road  W związku z rosnącym napływem imigrantów, którzy chcą przedostać się do kraju, Kanada i Stany Zjednoczone zgodziły się w marcu na zmianę paktu sprzed dwudziestu lat, znanego jako Umowa o Bezpiecznym Kraju Trzecim, rozszerzając porozumienie tak, aby miało ono zastosowanie również poza legalnymi przejściami granicznymi  aby zapobiegać nielegalnemu przekraczaniu granic. Jednocześnie Kanada zobowiązała się również do przyjęcia 15 000 migrantów rocznie pochodzących z USA.

Jednak  po tych zmianach  liczba osób ubiegających się o uchodźstwo faktycznie wzrosła.