Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP prowadzi rekrutację do programu szkoleniowego „Antidotum”. Jak informują władze Związku, celem rocznego projektu jest przeszkolenie przyszłych dziennikarzy ze środowiska mniejszości niemieckiej w Polsce.

Projekt „Antidotum” skierowany jest do osób ze środowiska mniejszości niemieckiej w wieku od 14 do 35 lat. Uczestnicy odbędą szkolenia m.in. z tworzenia grafik, warsztatu dziennikarskiego, filmowania czy mediów społecznościowych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 marca.

„Szukamy ambitnej młodzieży, która jest zainteresowana podniesieniem swoich kompetencji medialnych w dziedzinach takich jak: montaż filmowy, kreatywne pisanie, social media czy grafika” – podkreśla Andrea Polański, wiceprzewodnicząca ZMMN.

W ramach programu zostanie utworzony stały dwujęzyczny zespół redakcyjny, który pod nazwą „Antidotum” będzie publikować treści trzema kanałami: poprzez publikację magazynu „Antidotum”, publikację materiałów filmowych oraz działalność w mediach społecznościowych. Jak zaznacza Konrad Müller, koordynator projektu, w ramach projektu powinna zostać przeszkolona grupa osób młodych, aktywnych i zainteresowanych życiem publicznym.

W swojej pracy redakcja chce zajmować się takimi tematami, jak współczesny obraz Niemiec, szeroko rozumiana kultura, polityka, tożsamość i problemy globalne. Uczestnicy projektu będą mogli podnieść swoje kwalifikacje m.in. przeprowadzając wywiady z ważnymi osobistościami życia publicznego, przede wszystkim członkami mniejszości niemieckiej. Planowane jest także relacjonowanie wszystkich ważnych wydarzeń ZMMN, jak również innych organizacji mniejszości niemieckiej na terenie całej Polski.