„W piątek 25 marca, podczas celebracji pokutnej, której będzie przewodniczył o godzinie 17:00 w Bazylice św. Piotra, papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Zadeklarował to dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni” – czytamy w społecznościowym serwisie dziennika związanego z konferencją biskupów włoskich. Więcej tutaj

Tego samego aktu dokona w Fatimie kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik apostolski, jako wysłannik Ojca Świętego.

W objawieniu z 13 lipca 1917 roku Matka Boża prosiła w Fatimie o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Powiedziała, że jeśli prośba ta nie zostanie spełniona, Rosja będzie „rozprzestrzeniać swoje błędy na całym świecie, szerząc wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy ludzie będą męczeni, Ojciec Święty wiele wycierpi, różne narody zostaną zniszczone” – ostrzegała.

Maryja zapowiedziała wówczas, że powróci, by prosić o poświęcenie Rosji swojemu Niepokalanemu Sercu. Dokładnie 12 lat później objawiając się siostrze Łucji powiedziała: „Nadszedł czas, kiedy Bóg chce, by Ojciec Święty w jedności z biskupami z całego świata poświęcił Rosję mojemu Niepokalanemu Sercu. To ją uratuje. Sprawiedliwość Boża potępiła wiele dusz za grzechy popełnione przeciwko mnie, dlatego przychodzę, by prosić o zadośćuczynienie. Poświęć się w tej intencji i módl się”.