Śpiewy, rogi, bębny, muzyka pop, a nawet dudy wypełniły powietrze w centrum Toronto podczas dorocznej parady z okazji Święta Pracy.

Setki robotników i dziesiątki związkowców pojawiły się w solidarności z ruchem robotniczym, który według przywódców związkowych podlega rewitalizacji przez zmieniające się standardy zatrudnienia –  rezultat   pandemii COVID-19 .

Młodsi pracownicy masowo wchodzą na rynek pracy i przyjmują inne podejście do pracy niż starsze pokolenia.

Bea Bruske, przewodnicząca Kanadyjskiego Kongresu Pracy, twierdzi, że widzi coraz więcej młodych pracowników organizujących się w miejscu pracy i podpisujących karty związkowe.

Lana Payne, prezes Unifor National, uważa, że członkowie pokolenia Z, w tym jej 21-letnia córka, wnoszą do ruchu robotniczego nową prespektywę.

Mówi, że opowiadają się za godnością i szacunkiem w swoich miejscach pracy, a także za zrównoważonym życiem poza nimi.