Minister imigracji Marc Miller zapowiedział, że Kanada będzie trzymać się planu przyjęcia 485 000 nowych stałych mieszkańców w 2024 r., 500 000 w 2025 r. i kolejnych 500 000 w 2026 r., twierdząc, że liczby te pozwolą na „zrównoważony wzrost liczby ludności”.

Miller przedstawił planowaną rewizję planu poziomów imigracji na lata 2023–2025, zgodnie z którym Kanada zamierza przyjąć 465 000 nowych stałych mieszkańców w 2023 r., 485 000 w 2024 r. i 500 000 w 2025 r.

Plan ten obejmuje tylko stałych rezydentów. Kanada przyjmuje również tymczasowych mieszkańców, takich jak tymczasowi pracownicy zagraniczni i studenci zagraniczni, a także uchodźcy.

W 2022 r. Urząd Statistics Canada podał, że wzrost liczby ludności w Kanadzie wyniósł 1,05 mln, z czego 95,9% wynika z imigracji.

Przewiduje się, że liczba nowych imigrantów przybywających do Kanady w 2023 r. wyniesie ponad milion.

Wielu obcokrajowców posiadających wizy tymczasowe przedłuża pobyt w Kanadzie.

W raporcie CIBC Capital Markets z sierpnia 2023 r. oszacowano, że Kanada zaniża liczbę niestałych mieszkańców o prawie milion.