W swoim przemówieniu na walnym zgromadzeniu UCP w dniu 4 listopada premier Alberty Danielle Smith stwierdziła, że ​​jej rząd przywiązuje dużą wagę do praw rodzicielskich. Na dorocznej konwencji partii rządzącej Albertą rozważano szereg rezolucji związanych z tą kwestią.

„Chcę, aby każdy rodzic, który mnie dzisiaj słucha, usłyszał mnie głośno i wyraźnie: rodzice są głównymi opiekunami i wychowawcami” – powiedziała  Smith  do 4000 delegatów w drugim dniu konwencji Zjednoczonej Partii Konserwatywnej, która rozpoczęła się 3 listopada w Centrum BMO w  Calgary.

„Chcę, abyście wiedzieli, że prawa rodzicielskie i wybór w zakresie edukacji waszego dziecka są i nadal będą podstawową zasadą tej partii i tego rządu, za co nigdy nie będziemy przepraszać” – dodała i otrzymała owację na stojąco od publiczności .

Smith podkreśliła także potrzebę zapewnienia rodzicom większej możliwości wyboru edukacji, na przykład poprzez zwiększenie  jakości publicznych systemów nauczania w prowincji oraz odrębnych systemów edukacji   niezależnej i domowej.

Podczas konferencji prasowej po jej przemówieniu  Smith została zapytana, czy jej rząd zobowiązałby się do wprowadzenia ustawy o prawach rodzicielskich podobnej do tej przyjętej w Saskatchewan i Nowym Brunszwiku , wymagającej zgody rodziców, jeśli uczniowie poniżej 16 roku życia chcą zmienić swoje imię lub zaimki w szkole.
Smith zauważyła, że ​​w jej prowincji istnieją już pewne formy mechanizmów ochrony praw rodzicielskich w kwestiach seksualności i religii. Powiedziała, że ​​klub jej partii będzie dalej zastanawiał się nad tą kwestią, biorąc pod uwagę pragnienia obywateli oparte na wynikach głosowania  na konwencji. Wśród zaproponowanych 30 rezolucji wiele z nich poruszało kwestie związane z prawami rodzicielskimi i seksualnością w placówkach oświatowych.
Członkowie UCP głosowali za uchwałą wzywającą rząd Alberty do nałożenia na nauczycieli, szkoły i rady szkolne obowiązku uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów uczniów w wieku poniżej 16 lat przed zmianą ich imion i zaimków w szkole.

W innej przyjętej rezolucji wezwano nauczycieli, szkoły i rady szkolne do zapewnienia by dzieci od przedszkola do 12. klasy nie miały dostępu do materiałów zawierających treści o charakterze seksualnym nieodpowiednie do ich wieku.

Wśród wielu kluczowych kwestii, które poruszyła podczas swojego przemówienia na konwencji UCP,  Smith wskazała na reakcję swojego rządu na federalny plan zerowej emisji netto. Podkreśliła potrzebę zrównoważenia rozwoju zasobów naturalnych z redukcją emisji, co  jej rząd stara się osiągnąć poprzez wykorzystanie nowych  technologii.

Skrytykowała upór rządu federalnego przy regulacjach mających wpływ na rozwój sektora energetycznego i odniosła się do niedawnej decyzji Sądu Najwyższego w sprawie ustawy o ocenie skutków inwestycji, znanej również jako Bill C-69, która uznała ustawodawstwo federalne za w dużej mierze niezgodne z konstytucją.
„Nawet pomimo przegranej w sprawie ustawy C-69 – która to ustawa została unieważniona przez Sąd Najwyższy – w dalszym ciągu zawzięcie narzucają mieszkańcom Alberty tę niszczycielską lewicową politykę” – stwierdziła Smith. „Wiesz, co im powiedziałam? Nie macie szans”.

Rząd federalny zapowiedział zmianę ustawy o ocenie skutków, tak aby spełniała wszystkie wymogi konstytucyjne.

Rząd pani Smith popiera plany zerowej emisji netto do 2050 r., ale sprzeciwia się nałożonym przez rząd federalny wymogom osiągnięcia zerowej emisji netto dotyczącym sieci elektroenergetycznej  do 2035 r., twierdząc, że nie jest to wykonalne .