Rok 1953:  ” Nie raz w tygodniu trzeba sobie pozwalać na jakąś przyjemność, ale cztery razy dziennie!”

 

Przyjdź z żoną dziś do Polskiej Firmy Piotra Czecha,, 2 bloki od Keele