Kil­ka war­szaw­skich widocz­ków z lotu pta­ka. Dla wta­jem­ni­czo­nych — ćwi­cze­nie z roz­po­zna­wa­nia miejsc.

fot. Rafał Augu­sty­niak, Kata­rzy­na Nowosielska-Augustyniak