Obawy o stan banków w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii skłoniły rząd federalny do przyznania sobie nadzwyczajnych uprawnień w celu powstrzymania wszelkiej paniki finansowej w Kanadzie.

Zeznając przed Stałym Komitetem ds. Finansów , Rachel Grasham , starszy dyrektor w federalnym departamencie finansów, powiedziała, że ​​uprawnienia te będą wykorzystywane „tylko w wyjątkowych sytuacjach nadzwyczajnych”.

„Celem tego jest naprawdę umożliwienie ministrowi i rządowi wprowadzenia tymczasowego środka w ekstremalnych okolicznościach, aby pomóc w promowaniu stabilności finansowej i ochronie zaufania publicznego do systemu” – zeznał Grasham, co po raz pierwszy doniósł Blacklock’s Reporter.

Grasham odpowiadał posłowi NDP, Danielowi Blaikiemu, który zapytał, dlaczego liberalny rząd „uważa, że ​​należy przyznać te uprawnienia” w odniesieniu do ustawy o Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC) .

„Ministrowi finansów przyznaje się pewne nadzwyczajne uprawnienia w odniesieniu do Kanadyjskiej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów i kwot ubezpieczenia depozytów” – powiedział, odnosząc się do poprawek zaproponowanych w projekcie ustawy przedłożonej przez minister finansów Chrystię Freeland 20 kwietnia .

Znany jako Bill C-47 , 430-stronicowy zbiorczy projekt ustawy budżetowej ma na celu zmianę ustawy CDIC, umożliwiając rządowi gwarantowanie depozytów w przypadku paniki bankowej do „kwoty określonej przez Ministra [Finansów]”, jeśli zostanie uznana za „ niezbędne do promowania stabilności lub utrzymania wydajności systemu finansowego w Kanadzie.”

Ustawa jest następstwem upadku 10 marca Silicon Valley Bank w Santa Clara w Kalifornii, bankructwa Signature Bank w Nowym Jorku 12 marca oraz zakupu 18 marca stojącego na progu bankructwa szwajcarskiego Credit Suisse przez rywala UBS Group AG.

„Myślę, że biorąc pod uwagę obecną sytuację i zawirowania bankowe, które obserwowaliśmy w USA i Szwajcarii, było to rozważne posunięcie” – powiedział Grasham.

 

Obecnie CIDC ubezpiecza kwalifikujące się depozyty do 100 000 dol. w każdej instytucji członkowskiej, dla każdej z dziewięciu różnych kategorii kont, takich jak konta wspólne, konta oszczędnościowe wolne od podatku i depozyty przechowywane w zarejestrowanych planach  emerytalnych.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, zapewni Freeland możliwość podniesienia istniejącego limitu ubezpieczenia depozytów do ponad 100 000 dol.

Komisja dowiedziała się, że nie będzie to pierwszy raz, kiedy minister finansów otrzyma takie uprawnienia. Ustawa COVID-19 Emergency Response Act pozwalała Freeland decydować o „wyższej kwocie” limitu ubezpieczenia depozytów, jeśli uzna to za stosowne.

Ustawa wygasła 1 października tego roku.