Każdy, kto kupuje nieruchomość w Ontario, płaci specjalny podatek nazywany Land Transfer Tax (w skrócie LTT). To podatek od nabycia nieruchomości i opłata, która musi zostać uregulowana przez nabywcę nieruchomości. Zwykle jej wysokość wyliczana jest na podstawie wartości transakcji.

        Land Transfer Tax jest formą opodatkowania transferu praw do nieruchomości z jednej strony na drugą. W momencie zamknięcia transakcji, nabywca nieruchomości musi uiścić tę opłatę na rzecz odpowiednich organów rządowych. Wysokość podatku jest zwykle ustalana jako procent wartości nieruchomości.

        Jest to niestety koszt, który został nam narzucony i od którego nie ma ucieczki (poza nielicznymi sytuacjami) – i czy chcemy płacić czy nie, musimy to zrobić. W przeciwnym razie nasza transakcja nie będzie mogła być legalnie zapisana w dokumentach, trzymanych w Land Registry Office, co stawiałoby nas, jako potencjalnych właścicieli, w bardzo złej sytuacji prawnej.

        W Ontario po raz pierwszy wprowadził ten podatek rząd konserwatywny w 1974 roku i stawki w porównaniu z obecnymi były zabawnie niskie. Tylko 0.3% na pierwsze $35,000 ceny, a balans był obłożony podatkiem 0.6%. Proszę też pamiętać, że wówczas także ceny domów były znacznie niższe i często nawet nie przekraczały $250,000.

        Obecnie LTT potrafi iść w dziesiątki tysięcy dolarów i naliczany jest według skomplikowanego systemu. Za pierwsze $55,000 ceny zakupu płacimy 0.5%, za wartość pomiędzy $55,000 a $250,000 płacimy 1%, za wartość pomiędzy $250,000 a $400,000 płacimy 1.5%, od $400,000 do $2,000,000 płaci się 2%, a za nieruchomości powyżej $2,000,000 podatek wynosi 2.5% ceny.

        Przy obecnych, wysokich cenach nieruchomości podatek LTT także jest bardzo wysoki i zapewnia prowincji Ontario ogromne wpływu do budżetu.

        Jakby tego było mało, w roku 2008 Metro Toronto narzuciło swój własny (podobny do LTT) podatek nazwany Municipal Land Transfer Tax (MLTT). Kalkulacja naliczania tego podatku jest zasadniczo taka sama jak podatku prowincyjnego z tym, że „zagrabione” w ten sposób pieniądze zasilają kasę miasta Toronto.

        Na przykład: jeśli ktoś zakupi dom poza granicami Toronto za milion dolarów, to zapłaci LTT w wysokości $16,475. Ale jeśli ten dom znajduje się w Toronto, to dodatkowo MLTT wyniesie kolejne $16,475. Łącznie będzie to $32,950. Ogromna suma, która mogłaby nam pomóc w umeblowaniu wymarzonego, właśnie zakupionego domu!

        Kupujący po raz pierwszy mają mały bonusik – bo otrzymują od prowincji zniżkę w wysokości $4,000, a od Metro Toronto zniżkę $4,475. Zawsze coś!

        Rodzi się pytanie – na co ta cała „kasa” idzie? Oczywiście politycy, zasłaniając się dobrem ogółu, udzielają bardzo ogólnych wyjaśnień – a i tak zawsze jest im mało.

        W przypadku Land Transfer Tax w Ontario, pieniądze te przeznaczane są na finansowanie różnych sektorów i programów, w tym:

        1. Usługi publiczne. Pieniądze z podatku mogą być przeznaczane na finansowanie usług publicznych, takich jak edukacja, służba zdrowia, bezpieczeństwo publiczne i infrastruktura.

        2. Programy społeczne. Część środków może być przeznaczana na realizację programów społecznych, takich jak pomoc społeczna, wsparcie dla osób starszych, mieszkalnictwo socjalne i inne inicjatywy, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

        3. Inwestycje w infrastrukturę. Pieniądze z podatku mogą być wykorzystywane do finansowania budowy i utrzymania infrastruktury publicznej, takiej jak drogi, mosty, systemy wodociągowe czy projekty transportowe.

        4. Rozwój regionalny. Część środków może być przeznaczona na inicjatywy rozwoju regionalnego, takie jak promocja biznesu, tworzenie miejsc pracy i wspieranie lokalnej gospodarki.

        Warto zauważyć, że konkretne przeznaczenie środków z Land Transfer Tax może się różnić w zależności od czasu, polityki rządu i zmieniających się potrzeb społecznych.

        Miasto Toronto, wprowadzając swój Municipal Land Transfer Tax – w 2008 wyjaśniało, że ten (wówczas) nowy podatek jest konieczny, bo wiele osób, które mieszkają poza Metro Toronto, jednak korzysta często z infrastruktury miasta – chociażby jeżdżąc do pracy, czy korzystając z teatrów, kin, restauracji, itd.

        Pieniądze płacone w ramach Toronto Land Transfer Tax są przeznaczane na różne cele miejskie. W zależności od polityki finansowej i budżetowej miasta, dochody z tego podatku mogą być wykorzystane na następujące cele:

        1. Infrastruktura i usługi publiczne. Pieniądze z Toronto Land Transfer Tax mogą być przeznaczane na budowę, modernizację i utrzymanie infrastruktury miejskiej, takiej jak drogi, mosty, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, parki, place zabaw, obiekty sportowe czy ścieżki rowerowe. Mogą również wspierać dostarczanie usług publicznych, takich jak oświetlenie uliczne, oczyszczanie ścieków czy gospodarka odpadami.

        2. Mieszkalnictwo i dostępność mieszkań. Część dochodów z podatku od nabycia nieruchomości może być przeznaczana na programy i inicjatywy, mające na celu poprawę dostępności mieszkań, zwłaszcza dla osób o niższych dochodach. Mogą to być programy wsparcia zakupu pierwszego domu, budownictwo społeczne, programy wynajmu socjalnego czy inwestycje w dostępne cenowo mieszkania.

        3. Usługi publiczne i programy społeczne. Pieniądze z Toronto Land Transfer Tax mogą być również alokowane na różne usługi publiczne i programy społeczne, takie jak opieka zdrowotna, edukacja, opieka nad dziećmi, wsparcie dla osób starszych czy inicjatywy związane z integracją społeczną i rozwojem lokalnych społeczności.

        Warto zaznaczyć, że konkretna alokacja środków z Toronto Land Transfer Tax może być określana przez władze miasta w ramach procesu budżetowego i może się zmieniać w zależności od priorytetów i potrzeb społecznych w danym czasie.

        Land Transfer Tax (podatek od nabycia nieruchomości) jest administrowany przez odpowiednie władze rządowe na danym obszarze. W zależności od jurysdykcji, może to być administracja rządowa na poziomie prowincji, stanu lub terytorium (LTT), a także władze lokalne, takie jak miasta lub regiony (MLTT).

        Land Transfer Tax w prowincji Ontario jest administrowany przez Ministerstwo Finansów prowincji. Torontoński Land Transfer Tax administrowany jest przez City of Toronto.

        Pieniądze płatne w ramach Land Transfer Tax nie pokrywają bezpośrednio żadnych ubezpieczeń dotyczących prawa własności.

        Natomiast ubezpieczenia dotyczące prawa własności, takie jak Title Insurance (ubezpieczenie tytułu własności), są odrębnymi produktami, które nabywcy nieruchomości mogą wykupić na własny koszt. Title Insurance ma na celu ochronę nabywcy przed pewnymi ryzykami, związanymi z tytułem własności (takimi jak wady prawne tytułu, roszczenia osób trzecich, hipoteki czy ukryte wady fizyczne nieruchomości.)

        Title Insurance jest oddzielnym kosztem i musi być wykupione przez nabywcę, jeśli taka ochrona jest pożądana. O Title Insurance pisałem kilka tygodni wcześniej, a tekst znajdą Państwo na mojej stronie na FB (Domator Team & Maciek Czapliński).

        W Ontario niektóre transakcje przekazu nieruchomości są zwolnione częściowo lub w całości z płacenia Land Transfer Tax (LTT) i Municipal Land Transfer Tax (MLTT). Oto kilka przykładów grup osób, które mogą być zwolnione:

        1. Nabywca pierwszej nieruchomości. Osoba, która kupuje swoje pierwsze mieszkanie lub dom w Ontario, może być uprawniona do zwolnienia z części lub całości. Zasadniczo pierwsze $380,000 ceny zakupu jest zwolnione z podatku.

        2. Małe nieruchomości. W niektórych przypadkach, gdy wartość nieruchomości jest stosunkowo niska, otrzymamy zwolnienia lub ulgi podatkowe.

        3. Transakcje rodzinne. Przekazy nieruchomości między członkami rodziny, takie jak małżonkowie czy rodzic i dziecko, mogą być objęte zwolnieniem lub ulgą w LTT.

        4. Przekaz nieruchomości poza granice Ontario. Jeśli nieruchomość znajduje się poza granicami prowincji Ontario, można być zwolnionym z płacenia LTT.

        Zapraszam Państwa do kontaktu we wszystkich sprawach, związanych ze sprzedażą lub zakupem nieruchomości. Z chęcią wykorzystam swoje ponad 30-letnie doświadczenie w obrocie nieruchomościami na naszym rynku, sprzedam Państwa nieruchomość za maksymalną kwotę lub znajdę wymarzony dom.

Pozdrawiam,

Maciek Czapliński

905 278 0007