W Vancouver pojawiły się ostatnio billboardy zachęcające do posiadania maksymalnie jednego dziecka, albo nieposiadania ich wcale.

„Jedna planeta, jedno dziecko ” głosi kampania, która  została rozpoczęta w celu “doprowadzenia do zrównoważonej populacji na świecie”.

Na swojej stronie internetowej grupa twierdzi, że ich celem jest „uświadomienie, że przeludnienie jest podstawową przyczyną wyczerpywania się zasobów, wymierania gatunków, ubóstwa i zmian klimatycznych”.

Niektóre reklamy, które można zobaczyć na wielu przystankach autobusowych i obszarach o dużym natężeniu ruchu, zawierają zdjęcia podpisane: „Wybraliśmy jedno dziecko!” lub „Wybraliśmy bezdzietność!”, albo: „Najlepszym prezentem, jaki możesz dać z miłości swojemu pierwszemu dziecku, jest to, że nie masz drugiego”.

Strona internetowa One Planet, One Child zawiera raporty naukowe dokumentujące szkody, jakie działalność człowieka wyrządza ekosystemom podtrzymującym życie.