Piękna Kanada odcinek 4 – Indiański flet i zwierzęta gór.

Nic nie dzia­ła na stress tak jak zwie­rzę­ta, przy­ro­da i spo­koj­na muzy­ka… Kolej­ny odci­nek “Tomek w Kanadzie”