Nowe prawo wymaga  nauczania uczniów o „zbrodniach komunizmu”

Uczniowie szkół średnich na Florydzie będą musieli dowiedzieć się o „zbrodniczości komunizmu ” na podstawie jednej z trzech ustaw, które gubernator Ron DeSantis podpisał we wtorek.

DeSantis podpisał ustawy na konferencji prasowej w Three Oaks Middle School w Fort Myers. Dwie — HB 5 i SB 1108 — koncentrują się na edukacji obywatelskiej , a trzeci — HB 233 — wymaga wolności wypowiedzi w stanowych collegeach i uniwersytetach.

W szczególności HB 5 wymaga, aby Ministerstwo Oświaty Florydy opracowało zintegrowany program edukacji obywatelskiej K-12, który obejmuje nauczanie uczniów o wspólnych prawach obywateli zgodnie z Konstytucją i Kartą Praw.

Środek dodaje również wymóg, aby publiczne szkoły średnie „oferowały porównawczą dyskusję na temat ideologii politycznych, takich jak komunizm i totalitaryzm, które są sprzeczne z zasadami wolności i demokracji leżących u podstaw Stanów Zjednoczonych”.

Krótko mówiąc, szkoły średnie muszą dostarczać „informacji na temat zła komunizmu i totalitarnej ideologii”, powiedział DeSantis, zauważając, że wielu mieszkańców Florydy, uciekło z totalitarnych reżimów i komunistycznych dyktatur, takich jak Kuba i Wietnam, aby żyć w Ameryce.

„Chcemy, aby wszyscy uczniowie to zrozumieli ” – powiedział gubernator. „Dlaczego ktoś chciał uciekać przez wody pełne rekinów… dlaczego ludzie opuszczali swe kraje i ryzykowali życiem, aby móc tu przybyć? Ważne jest, aby uczniowie to rozumieli”.

HB 5 zapewni również zestaw lektur„Portrety w patriotyzmie” z zasobami zawierającymi osobiste historie „prawdziwych patriotów, którzy przybyli do usa po doświadczeniu okropności  reżimów komunistycznych” – powiedział DeSantis.

W oświadczeniu DeSantis powiedział, że jest dumny z podpisywania ustaw o priorytetowym traktowaniu edukacji obywatelskiej.

„Smutną rzeczywistością jest to, że tylko dwóch na pięciu Amerykanów potrafi poprawnie wymienić trzy gałęzie rządu, a ponad jedna trzecia Amerykanów nie może wymienić żadnego z praw gwarantowanych przez Pierwszą Poprawkę” – stwierdził.

Trzecia ustawa podpisana przez DeSantis, HB 233 , ma na celu ochronę „wolności intelektualnej i różnorodności poglądów” w edukacji policealnej.

Wymaga od państwowych szkół wyższych i uniwersytetów przeprowadzania corocznych ocen dotyczących wolności intelektualnej i różnorodności poglądów w tych instytucjach. Ustawa definiuje „wolność intelektualną i różnorodność poglądów” jako „ekspozycja uczniów na różne perspektywy ideologiczne i polityczne oraz zachęcanie do ich eksploracji”. .

Nowe prawo zabroni również szkołom policealnym ograniczania uczniom i pracownikom dostępu do „pomysłów i opinii, które mogą być dla nich niewygodne, niepożądane, nieprzyjemne lub obraźliwe”.