18 czerwca, br. odbyła się uroczystość nadania Szkole Polskiej w Toronto imienia Generała Józefa Hallera. Gośćmi spotkania byli Konsul Generalna Pani Magdalena Pszczółkowska, Prezes ZNP Kanada Pani Iwona Malinowska, Wiceprezes Pani Teresa Szramek, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Dominika Pańszczyk, Nauczyciele Szkoły Polskiej i licznie zebrani Uczniowie i Rodzice. Podczas uroczystości, kierownik szkoły Pani Sylwia Krupa odczytała Listy Gratulacyjne Ambasadora RP w Kanadzie i Dyrektor ORPEG. Życzenia nadesłała także Prezes Stowarzyszenia “Kultura Polska” we Francji, Pani Alicja Trojanowska wraz ze specjalnie przygotowanym na tę okazję filmem.

        Kierownik szkoły w swoim wystąpieniu  przypomniała  dokonania generała Hallera i jego żołnierzy  oraz podkreśliła, jak wielkim zobowiązaniem jest  podtrzymanie pamięci o dumnym bohaterze i przekazywanie jego legendy kolejnym pokoleniom. Na zakończenie dokonano uroczystego aktu ślubowania.

        Z okazji nadania szkole imienia patrona, w ciągu ostatniego roku nauczyciele zorganizowali szereg konkursów i prezentacji nawiązujących do postaci Błękitnego Generała. Prace Uczniów można było podziwiać podczas uroczystości.

        Niech ten wspaniały wzór naśladowania dla młodzieży będzie zachętą do wcielania patriotyzmu w życiu codziennym; tak, jak robił to generał Haller.

Sylwia Krupa

Kierownik Szkoły Polskiej w Toronto