Zgodnie z komunikatem prasowym Metrolinx, skrzyżowanie Burnhamthorpe Road i Hurontario Street będzie tymczasowo zamknięte od piątku, 26 maja o godzinie 19:00.

Skrzyżowanie będzie zamknięte przez weekend i zostanie ponownie otwarte w poniedziałek 29 maja o 6 rano

Ruch będzie odbywał się objazdami z oznakowaniem objazdów. Trasy objazdów obejmują Robert Speck Parkway, Kariya Drive, Confederation Parkway, City Center Drive, Elm Drive, Arista Way i Central Parkway.

Według Metrolinx zamknięcie to ma kluczowe znaczenie dla budowy przyszłej linii Hazel McCallion. Ekipy będą instalować i modernizować infrastrukturę elektryczną i kanalizacyjną.

Po zachodniej stronie skrzyżowania trwają prace związane z kanalizacją deszczową, w tym montaż  betonowych rur.

Infrastruktura elektryczna Alectra jest instalowana po południowej stronie skrzyżowania.

Ekipy będą pracować przez cały weekend non stop

„To podejście zmniejszy skutki dla kierowców i społeczności do zaledwie 59 godzin, zamiast przerywanych zamknięć, które mogłyby trwać 18 tygodni”, informuje Metrolinx.

Instalacja zmodernizowanych wodociągów, kanalizacji burzowej i sanitarnej postępuje stale wzdłuż Hurontario Street w ramach budowy linii tramwajowej Hazel McCallion Line, dodaje Metrolinx.